Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân rộng mô hình, điển hình học Bác

Thứ Năm, 19/05/2022

Nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình có cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bí thư chi bộ thôn 10, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc Nguyễn Thị Thiết (đứng giữa), vận động người dân trồng hoa, vẽ tranh tường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Tấm gương sáng, cách làm hay

Đến Ban CHQS huyện Tam Dương, ấn tượng với chúng tôi là hệ thống khẩu hiệu, pano và cảnh quan môi trường được xây dựng khang trang, sạch, đẹp. Các khu nhà làm việc, nơi ăn, ở gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo chính quy. Đây là kết quả của việc duy trì thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu” của Ban CHQS huyện.

Bám sát chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Cấp ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của đơn vị, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác huấn luyện được tiến hành toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, sát tình hình thực tiễn. Về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, cấp ủy, chỉ huy luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chức trách và nhiệm vụ của mình…

Bên cạnh những tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 05, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cá nhân năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là bà Nguyễn Thị Thiết, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn 10 Yên Thư, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc.

Thực hiện lời dạy của Bác “Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, bà Thiết thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của người dân lên trên hết; bám sát, nắm chắc hoàn cảnh, tình hình tư tưởng, giải quyết dứt điểm vấn đề nổi cộm trong nhân dân. Nhờ vậy, các phong trào, hoạt động do các cấp phát động đều được nhân dân tích cực tham gia.

Trong các nhiệm vụ, có việc thực hiện Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh, thôn 10 Yên Thư có hơn 160 hộ có ruộng nằm trong dự án, với diện tích đất thu hồi là 20/29 ha. Bước đầu người dân chưa đồng tình ủng hộ với lý do mất ruộng không có việc làm, giá đền bù thấp… nên không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Với vai trò là người đứng đầu thôn, tại các buổi sinh hoạt chi bộ, bà đều bàn bạc dân chủ, tìm giải pháp tháo gỡ và tạo sự đồng thuận trong đảng viên để chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo.

Trong các buổi họp dân, bà cùng với tổ vận động, người uy tín chia tổ, nhóm để tuyên truyền ý nghĩa của dự án đến người dân; với những hộ cố tình không nhận tiền đền bù, bà tranh thủ thời gian sáng sớm, chiều tối trực tiếp đến từng gia đình để tìm hiểu lý do và báo cáo cấp trên để có hướng chỉ đạo, giải quyết.

Với sự kiên trì, gương mẫu của bà Thiết, đến nay, các hộ đều đã nhận tiền bồi thường GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Lan tỏa và nhân rộng

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 không dừng lại ở việc học tập mà phải làm theo Bác, vì vậy, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, các trang thông tin của các ngành, địa phương tăng cường dung lượng, thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh về việc xây dựng mô hình, điển hình, tạo sự lan tỏa sâu rộng.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả và xác định khả năng phát triển của từng mô hình, điển hình; duy trì và phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân; đồng thời, thường xuyên phát động và tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động để phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình mới cho nhiều nơi, nhiều người học tập, làm theo.

Năm 2021, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng được hơn 840 mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác ở tất cả các ngành, lĩnh vực, trong đó, có 165 mô hình, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác đăng ký thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 529, giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tại địa phương, đơn vị mình.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch về xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình làm điểm của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương.

Việc xây dựng mô hình, điển hình đã khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh, từ đó, huy động nguồn lực hoàn thành các mục tiêu chính trị đề ra.

Bài, ảnh: Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: