Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Tam Hợp

Thứ Năm, 03/03/2022

Xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh (TSVM), Đảng bộ xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Chi ủy Chi bộ thôn Nội Phật, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên giám sát việc triển khai xây dựng hệ thống rãnh thoát nước thải trên địa bàn. Ảnh: Dương Hà

Để việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa trong đời sống chính trị ở địa phương, BTV Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chi bộ triển khai quán triệt, học tập đầy đủ nội dung của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Ðưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cơ sở; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống ngay từ cơ sở...

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế ở địa phương, Đảng ủy, UBND xã xác định nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá trên một số lĩnh vực: Nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, tác phong làm việc trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm trên các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân, đầu tư XDCB, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường...

Bí thư Chi bộ thôn Nội Phật Ngô Văn Quảng chia sẻ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi ủy chi bộ luôn phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên; luôn khẳng định được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền thôn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi ủy chi bộ luôn phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Qua việc học và làm theo lời Bác, Đảng bộ xã Tam Hợp đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra các nghị quyết, kế hoạch, chương trình trúng, đúng, hợp lòng dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Qua đó, xây dựng được niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở địa phương...

Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: