Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mỗi thầy, cô là một tấm gương về đạo đức và tác phong

Thứ Tư, 18/09/2019

Xác định đội ngũ cán bộ, giáo viên có yếu tố quan trọng trong sự nghiệp đổi mới giáo dục toàn diện, thời gian qua, Chi bộ Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi thầy, cô. Trong đó, việc cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học được chi bộ quan tâm lãnh đạo.

Cô giáo Trần Thị Chung, giáo viên Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường đổi mới phương pháp giảng dạy để học sinh dễ hiểu, nắm bắt nội dung bài giảng nhanh

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng

Để phát triển giáo dục, điều căn bản, cốt lõi nhất của người giáo viên không chỉ giảng dạy kiến thức văn hóa mà mỗi thầy, cô giáo phải là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo. Vì vậy, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chi bộ đặt lên hàng đầu.

Hàng năm, chi bộ triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục, đào tạo đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Chi bộ chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường xây dựng quy chế ứng xử, tác phong sư phạm; đảm bảo tính gương mẫu, lịch sự, đúng mực của nhà giáo trong giao tiếp; duy trì thường xuyên họp giao ban... Từ đó, chi bộ nắm chắc tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong trường, có biện pháp động viên, kích lệ.

Chi bộ tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên trong trường không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện đúng quy chế chuyên môn, không tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; nỗ lực vươn lên, đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Là một trong những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm, cô Trần Thị Chung, Tổ trưởng Tổ 4, 5 cho biết: Bản thân tôi tích cực học hỏi đồng nghiệp, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy để học sinh dễ hiểu, nắm bắt nội dung bài giảng nhanh.

Quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò gương mẫu của giáo viên

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên trẻ như: Tổ chức hội giảng, bồi dưỡng chuyên môn theo tổ, cụm liên trường về nội dung và phương pháp giảng dạy các môn học.

Trong năm học, nhà trường và các tổ chuyên môn bồi dưỡng được 12 chuyên đề cho giáo viên, 2 chuyên đề cấp cụm cho các trường trong cụm liên trường. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn. Năm học 2018- 2019, Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường có hơn 97% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

Đồng chí Đặng Hồng Minh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường cho biết: Một trong những bước đột phá để thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 đó là chi bộ thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên bày tỏ quan điểm, tâm tư của mình liên quan đến các nội dung như: Xây dựng cơ sở vật chất, quản lý sử dụng thiết bị giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực; thực hiện nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá học sinh…

Phát huy vai trò gương mẫu, các đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng quy định, giúp đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục hạn chế, góp phần ngăn ngừa vi phạm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, việc ra nghị quyết của chi bộ đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tiễn. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ nhà trường lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với tình hình thực tế để sinh hoạt chuyên đề.

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, chất lượng giáo dục đại trà ở Trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường ổn định và phát triển; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học đạt 100%. Chỉ tính 3 năm học gần đây, nhà trường có 61 lượt học sinh đạt giải cấp Quốc gia, 92 lượt học sinh đạt giải cấp tỉnh và 226 lượt học sinh đạt giải cấp huyện trong các kỳ thi, sân chơi trí tuệ.

Năm học 2018- 2019, trường có 1 giáo viên đạt giải Nhất thi thiết kế bài giảng Elearning cấp tỉnh; thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, trường có 1 giải Nhất, 2 giải Ba cấp huyện, 1 giải Nhất cấp tỉnh. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM.

Bài, ảnh Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: