Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác để nâng cao thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp

Thứ Ba, 06/11/2018

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố Vĩnh Yên chuyển biến tích cực. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng kiểm sát.

Cán bộ, đảng viên Viện KSND thành phố Vĩnh Yên thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ảnh: Trường Khanh

Để Chỉ thị 05 có sức lan tỏa sâu rộng, Chi bộ Viện KSND thành phố Vĩnh Yên thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm cụ thể của chi bộ; lấy kết quả việc học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm.

Chi bộ gắn các nội dung Chỉ thị 05 với thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cụ thể hóa trong các phong trào thi đua của ngành, nhất là cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp...

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND thành phố Vĩnh Yên cho biết: Thực hiện 5 điều Bác dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, Viện KSND thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và chức năng kiểm sát tư pháp. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác, lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, kiểm sát viên theo năng lực, sở trường để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận nghiệp vụ nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, phát hiện kịp thời vi phạm của các cơ quan, đơn vị để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể gương mẫu, điển hình; rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị cấp trên hủy, sửa. Nhờ vậy, đơn vị luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhất là những kết quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Từ 1/12/2017 đến nay, Viện KSND thành phố Vĩnh Yên đã tiếp nhận, giải quyết 266/281 tin báo, tố giác về tội phạm và KNKT; tỷ lệ tin báo được giải quyết đạt trên 95%. Có được kết quả đó, VKS phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành rà soát, phân loại tin báo hàng tuần, tháng để kịp thời đưa ra các biện pháp đối với những tin báo sắp hết hạn.

Xác định rõ công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm có nhiệm vụ quan trọng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì vậy, mỗi kiểm sát viên khi được phân công nhiệm vụ luôn nâng cao trách nhiệm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận, vào sổ tố giác, tin báo về tội phạm và đề ra yêu cầu xác minh tin báo; thiết lập hồ sơ tin báo có chất lượng, bảo đảm hồ sơ bám sát quá trình xác minh, giải quyết tin báo của cơ quan điều tra.

Đối với những tin báo phức tạp, lãnh đạo VKS chủ động họp bàn với thủ trưởng cơ quan điều tra xây dựng kế hoạch xác minh, giải quyết đúng thời hạn, tránh tình trạng để tin báo quá hạn, kéo dài. Các quyết định không khởi tố vụ án luôn được Viện KSND thành phố Vĩnh Yên kiểm sát chặt chẽ.

Cùng với đó, để thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố trong kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKS đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra giải quyết các vụ án phức tạp. Theo đó, khi được phân công nhiệm vụ, kiểm sát viên chủ động trao đổi với điều tra viên được phân công điều tra vụ án để nắm rõ tiến độ điều tra, chủ động, kịp thời đề ra yêu cầu điều tra; trực tiếp kiểm sát khám nghiệm hiện trường, hỏi cung, phúc cung bị can và những người liên quan đến sự việc trước khi phê chuẩn, ban hành các quyết định tố tụng để tránh oan sai, lọt tội phạm. Thực hành quyền công tố trong kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKS đã thụ lý được hơn 200 vụ với hơn 250 bị can, giải quyết được 168 với 199 bị can.

Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên Viện KSND thành phố Vĩnh Yên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, qua đó không làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tố tụng. Đặc biệt, học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ, kiểm sát viên nghiêm chỉnh chấp hành thời gian làm việc, kỷ luật lao động, nâng cao trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: