Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bạch Lưu lan tỏa việc học và làm theo Bác

Thứ Năm, 25/10/2018

Thời gian qua, Đảng bộ xã Bạch Lưu (Sông Lô) thường xuyên quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đến nay, việc học và làm theo Bác dần đi vào nền nếp, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương.

Cán bộ Trạm Y tế xã Bạch Lưu (Sông Lô) không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nhằm phục vụ người dân tốt hơn. Ảnh: Trường Khanh

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, BTV Đảng ủy xã tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản của chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, cơ quan, đơn vị bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về những điều đảng viên không được làm...

Đảng ủy xã cũng chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình điểm gắn thực hiện phong trào thi đua yêu nước với việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Mô hình vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền của và ngày công để triển khai chương trình xây dựng NTM; mô hình tổ liên gia tự quản phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại các thôn dân cư; mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; mô hình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường...

Bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Bạch Lưu chia sẻ: Để việc làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội LHPN xã chỉ đạo các chi hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, ý nghĩa của việc học và làm theo Bác. Thông qua công tác tuyên truyền, đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ trong học tập, lao động và công tác...

Đội ngũ cán bộ hội từ xã đến thôn luôn thể hiện được tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn gương mẫu rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”... Chị em hội viên, phụ nữ luôn tự giác chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; xây dựng NTM, đô thị văn minh...

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi ủy chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã tích cực xây dựng mối đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và mỗi người dân; phát huy tốt vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy chi bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong thôn dân cư; mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Đồng chí La Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bạch Lưu cho biết: Thông qua việc triển khai Chỉ thị 05 một cách bài bản, chặt chẽ và khoa học đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đồng thời nâng cao trách nhiệm, tính gương mẫu trong cán bộ, đảng viên. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc tồn đọng ở địa phương đã được tập trung giải quyết; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng...

Thời gian tới, BTV Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện Chỉ thị theo phương châm “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với từng chi bộ và từng cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: