Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh học Bác gắn với phong trào “Ba trách nhiệm”

Thứ Năm, 13/09/2018

Không chỉ là lực lượng tiên phong trong các hoạt động tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh còn là lực lượng xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp nhiều chiến công trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm. Để có được kết quả đó, ĐVTN Công an tỉnh đã vận dụng sáng tạo, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện phong trào “Ba trách nhiệm”.

ĐVTN Công an tỉnh tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Ảnh: Dương Hà

Với lực lượng hùng hậu, ĐVTN hầu như có mặt ở tất cả các lĩnh vực công tác, các phòng, ban của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố. Đây là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhiều đơn vị. Hàng năm, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc xác định công tác giáo dục tư tưởng chính trị là nhiệm vụ trọng tâm. Công tác tuyên truyền cho ĐVTN thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành và của Đoàn các cấp được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức cho ĐVTN về vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng thời, tập trung triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức cho ĐVTN tham gia đầy đủ các cuộc thi do Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức như: Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến; thi tìm hiểu “Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND”… Hàng năm, 100% ĐVTN đều đăng ký thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng vào việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để việc học và làm theo Bác đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng khắp, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với phong trào “Ba trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với chính mình) với từng tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể.

Với phương châm “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”, nhiều ĐVTN ở các bộ phận, đơn vị đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện làm thêm giờ, cả ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ, tết để phục vụ nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN thường xuyên bám cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về phương thức, thủ đoạn, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế…; tích cực, chủ động đăng ký đảm nhận những việc khó, đột xuất của đơn vị, xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng lực lượng trên các lĩnh vực công tác. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnhduy trì và thực hiện hiệu quả 31 công trình, phần việc thanh niên trong các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ.

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, ĐVTN Công an tỉnh đã hăng hái tham gia nhiều phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội, từ thiện khác. Duy trì thực hiện 2 công trình thanh niên “Vì đàn em thân yêu”, “Tuổi trẻ Công an Vĩnh Phúc với xuân quê hương”. Qua đó, vận động ĐVTN ủng hộ được hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, chăn ấm, đồ dùng học tập cho các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức chuỗi chương trình khám sức khỏe, cấp phát 300 suất thuốc miễn phí cho nhân dân huyện Tam Đảo; duy trì việc đỡ đầu, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thường xuyên quyên góp tiền và hiện vật tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài tỉnh; vận động hàng trăm lượt ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo theo chương trình “Ngày chủ nhật đỏ” và “Những giọt máu hồng Vĩnh Phúc”, thu được hàng trăm đơn vị máu.

Đồng chí Đỗ Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần trách nhiệm và sự năng động của tuổi trẻ, mỗi ĐVTN Công an tỉnh đều tự giác học tập rèn luyện, nâng cao năng lực của bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác, nỗ lực phấn đấu trở thành tấm gương sáng, cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và thực hiện viết “Sổ vàng bình chọn tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều gương ĐVTN điển hình gắn với những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh trên các mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Có thể nói, với vai trò xung kích, tinh thần “Ba trách nhiệm”, ĐVTN Công an tỉnh tiếp tục góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: