Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ xã Tân Cương cụ thể hóa, hiệu quả những việc làm theo Bác

Thứ Năm, 06/09/2018

Những năm qua, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Tân Cương (Vĩnh Tường) xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ xã đề ra những việc làm sáng tạo, sát với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cơ sở mộc dân dụng gia đình anh Nguyễn Văn Tĩnh, Khu 1, xã Tân Cương (Vĩnh Tường), tạo việc làm cho 5-6 lao động với thu nhập ổn định. Ảnh: Nguyễn Lượng

Để việc học và làm theo Bác ngày càng hiệu quả, thiết thực, hàng năm, Đảng ủy xã đã xây dựng, bổ sung quy chế nêu gương, ban hành hướng dẫn, quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký những phần việc cụ thể, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng, tự giác khắc phục khó khăn, gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nói đi đôi với làm. Đồng thời, chú trọng việc xây dựng điển hình tiên tiến trong việc học và làm theo Bác.

Từ việc triển khai thường xuyên, sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 05, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đăng ký các phần việc học tập cụ thể, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, công việc được giao. Qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên, tạo được sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Hiện nay, công tác dồn thửa, đổi ruộng là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền xã Tân Cương.

Để người dân tin tưởng, làm theo, thời gian qua, cán bộ, đảng viên đã chủ động đưa ra các giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Cán bộ, đảng viên luôn đi đầu trong các phong trào như hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công để đẩy mạnh công tác dồn thửa, đổi ruộng.

Điển hình như Chi bộ thôn Đồng Phú được Đảng ủy, UBND xã Tân Cương chọn làm thí điểm trong việc dồn thửa, đổi ruộng. Để hoàn thành nhiệm vụ, các cán bộ trong thôn, đặc biệt là các đảng viên đã gương mẫu chấp hành, tuyên truyền vận động về lợi ích của việc dồn thửa, đổi ruộng, qua đó, đa số các hộ dân trong thôn đồng tình ủng hộ.

Đã có hơn 50 hộ hiến 1.700m2 đất nông nghiệp làm đường giao thông nội đồng và hệ thống kênh mương. Trong đó, có 10 đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương hiến đất làm đường giao thông nội đồng, tạo điều kiện cho việc dồn thửa, đổi ruộng, phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã gắn với những việc làm cụ thể ở địa phương như: Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm đã có hiệu quả và tạo niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Cương cho biết: Để việc học và làm theo lời Bác có sức lan tỏa, chuyển biến rõ nét, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ mình, nội dung sinh hoạt phải được đổi mới, thiết thực. Thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Trong đó, người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới làm theo. Việc học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ xã đến các thôn, xóm; góp phần xây dựng Đảng TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Kim HiềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: