Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đảng bộ thị trấn Hợp Hòa học và làm theo Bác

Thứ Ba, 28/08/2018

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều cách làm hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chỉ thị, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Cán bộ Bộ phận một cửa, UBND thị trấn Hợp Hòa (Tam Dương) luôn nêu cao đạo đức công vụ

Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan và chủ động xây dựng nội dung học tập thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, Đảng ủy còn tổ chức các buổi kiểm điểm, biểu dương gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nội dung của chỉ thị, đồng thời rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; không ngừng phổ biến, quán triệt mỗi cán bộ, đảng viên chọn lựa một việc làm cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao để lấy kết quả làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hàng năm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn tiến hành rà soát, xây dựng quy định, giải pháp cụ thể đối với từng đảng viên, cán bộ công chức, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”.

Đồng chí Phan Văn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hợp Hòa cho biết: Hiện nay, Đảng bộ thị trấn có 538 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ trực thuộc. Đảng ủy rất chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng chi bộ; thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở, trong đó, chú ý đến gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo để kịp thời tham mưu tổ chức biểu dương, khen thưởng, tạo tiền đề khích lệ quần chúng nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

Việc đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của toàn thể Đảng bộ thị trấn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Toàn bộ TTHC được thực hiện theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí; thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện tốt Cuộc vận động "Ba hơn" trong cải cách hành chính “Nhanh hơn, thân thiện hơn và hợp lý hơn”. Điều này thể hiện rõ qua việc lãnh đạo UBND thị trấn dành thời gian tổ chức tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần; kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ công tác cán bộ, chuyên môn.

8 tháng năm 2018, UBND thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn 441/441 hồ sơ của tổ chức, công dân; giải quyết kịp thời theo thẩm quyền 2 đơn thư đề nghị của công dân và gần 5 nghìn hồ sơ liên quan đến công tác tư pháp – hộ tịch.

Ông Nguyễn Văn Thêm, tổ dân phố Liên Bình cho biết: “Tháng trước, tôi đi đăng ký khai sinh cho cháu nội ở Bộ phận một cửa của thị trấn. Do hiểu biết về các TTHC còn hạn chế, nên tôi bỡ ngỡ, không biết phải làm như thế nào. Nhưng ở đó, tôi đã được cán bộ phụ trách nhiệt tình hướng dẫn các bước thực hiện, kê khai thủ tục cần thiết. Mọi việc được tiến hành nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức. Bản thân tôi cũng như bao người dân khác trên địa bàn đánh giá rất cao tinh thần làm việc, thái độ nhiệt tình của các cán bộ thị trấn”.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác, đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị trấn Hợp Hòa đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và thống nhất cao trong tư tưởng, hành động, góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Khánh Linh

 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: