Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

Thứ Sáu, 14/08/2020

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh triển khai sâu rộng, đạt được những kết quả quan trọng. Mỗi đơn vị đều có những cách làm hay, sáng tạo để việc học và làm theo Bác trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Đoàn viên thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh phát huy tinh thần xung kích tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Trên tinh thần học Bác từ những việc làm thiết thực, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THPT, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố tích cực giảng dạy, lồng ghép nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú trong các lớp bồi dưỡng chính trị hè; thường xuyên cập nhật chương trình, giáo trình mới về giáo dục chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, nhiều trường THPT và giáo viên tích hợp giảng dạy một số câu chuyện gần gũi kể về Bác, nhất là trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người vào các bài học môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân...

Một số trường tổ chức lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa như: Đọc những câu chuyện, bài thơ, kể chuyện về Bác; tổ chức các cuộc thi viết, thi vẽ tranh, thi kể chuyện Bác Hồ... từ đó, tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động của cán bộ, giáo viên; tạo không khí sôi nổi và khuyến khích học sinh tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người cũng như về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, nhiều năm qua, Trường Chính trị tỉnh triển khai việc giảng dạy và học tập các chuyên đề thuộc môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị.

Nhà trường phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố đổi mới và đưa nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung học tập bắt buộc trong chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng viên, lớp đảng viên mới và các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên.

Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động và đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đông đảo tầng lớp thanh niên qua các diễn đàn, hội thảo như: "Thanh niên làm theo lời Bác”, hội thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nhật ký làm theo lời Bác”; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên kênh thông tin tuyên truyền của Đoàn, Hội; tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự ngắn, video về gương tuổi trẻ học tập và làm theo Bác với chủ đề “Sống như chiếc lá xanh”...

Bằng việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên thấm sâu lời Bác dạy và không ngừng nỗ lực, cố gắng học Bác bằng những việc làm thiết thực, góp phần hình thành lớp thanh niên Vĩnh Phúc giàu lòng yêu nước, sống có hoài bão, lý tưởng, xây dựng hình ảnh đẹp về tuổi trẻ “Bản lĩnh - Trí tuệ - Đoàn kết - Văn minh - Tình nguyện”.

Với những cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác ở các đơn vị đã góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động; tạo điều kiện cho mỗi cá nhân cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, xác định cho mình động cơ và mục tiêu phấn đấu đúng đắn; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc.

Trên cơ sở đó, hiện nay, các cấp, ngành, địa phương trong toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai, thực hiện nội dung Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình từng địa phương, đơn vị; coi đây làgiải pháp cơ bản, bền vững để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bài, ảnh: Lê MinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: