Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Học Bác để gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm

Thứ Ba, 24/07/2018

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Đảo đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc học tập và làm theo lời Bác; tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là tác phong, lề lối làm việc của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng viên Chi bộ thôn Phô Cóc, xã Minh Quang (Tam Đảo) học và làm theo Bác trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ảnh: Trường Khanh

Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, lâu dài, hàng năm, Huyện ủy Tam Đảo chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung phù hợp để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân học tập và làm theo. Năm 2018, thực hiện nội dung chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt, học tập nghiêm túc đến toàn cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong huyện gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đó, các cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức, đơn vị chỉ đạo, xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp với từng loại hình công việc của cán bộ, đảng viên; gắn việc làm theo Bác với nội dung các buổi sinh hoạt hàng tháng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và lấy kết quả đó làm tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên...

Đồng chí Tạ Văn Trần, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện đã tự ý thức và nâng cao tính tự giác trong học tập, tu dưỡng rèn luyện; tạo sự chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền được nâng lên. Sự đoàn kết trong Đảng được củng cố, các biểu hiện suy thoái được đội ngũ cán bộ, đảng viên kịp thời đấu tranh ngăn chặn, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Chuyển biến rõ nét nhất trong làm theo lời Bác chính là những vấn đề tồn tại, nổi cộm, bức xúc ở địa phương đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đơn vị trong huyện khắc phục, giải quyết kịp thời như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng37 dự án, trong đó, nhiều dự án được chuyển tiếp và dự án triển khai mới, tổng diện tích phải bồi thường 225,08ha.

Theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường GPMB. Trong công tác CCHC, cán bộ, CCVC trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳmới. Đến nay, huyện Tam Đảo được tỉnh xếp thứ 3 về chỉ số cải cách hành chính (tăng 6 bậc so với năm 2016)...

Cụ thể hóa các nội dung làm theo Bác, huyện Tam Đảo đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và nhiều tấm gương tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực. Nhiều cơ quan, đơn vị đã phát phát động các phong trào thi đua, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiêu biểu như các phong trào: "Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; “Phụ nữ học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương cho biết: Cụ thể hóa việc làm theo lời Bác, thời gian qua, cán bộ, đảng viên xã Yên Dương đã nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đi đôi với tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều cán bộ, đảng viên ở các chi bộ đã mạnh dạn nêu gương, đi đầu trongphát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu như: Đảng viên Trần Quang Dự, nguyên Bí thưChi bộ thôn Đồng Ơn, người đi đầu trong chuyển đổi mô hình trồng cây ớt; đảng viên Phạm Văn Luân, Phó Bí thư Chi bộ thôn Đồng Mới luôn tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế gia đình ở địa phương, từ mô hình nuôi lợn, mỗi năm anh Luân thu nhập hơn 200 triệu đồng…

Nhờ phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, những năm qua, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt gần 25 triệu đồng. Xã vận động nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng, hiến hơn 6.000m2 đất và hàng nghìn ngày công xây dựng NTM.

Để tiếp tục đưa việc học và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, Huyện ủy Tam Đảo tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến...

Thanh Tuyền

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: