Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với nhiệm vụ chuyên môn

Thứ Ba, 20/06/2017

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Minh Đức, Ủy viên BCH Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh trao đổi chuyên môn nghiệp vụ với đồng nghiệp. Ảnh Nguyễn Lượng

Hiện nay, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh có 20 hội viên. Trong đó, nhiều đồng chí đã từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường miền Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào, tham gia và phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc. Nhờ được tôi luyện trong môi trường quân đội,nên sau khi chuyển ngành hoặc xuất ngũ, chuyển về công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn phát huy được phẩm chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, không quản ngại khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên. Các hội viên đều gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan, nhân dân nơi cư trú và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, khu dân cư; phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân nơi cư trú, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; ủng hộ quỹ xây dựng nhà tình nghĩa cho CCB nghèo trong tỉnh khó khăn về nhà ở; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động ở cơ quan, địa phương, Trung ương như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… tạo sự gắn bó giữa các hội viên và tổ chức hội, góp phần làm cho các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; hội đạt TSVM xuất sắc; 100% hội viên gương mẫu; 100% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”.

Đồng chí Đỗ Minh Đức, Ủy viên BCH Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục động viên các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, để thúc đẩy các phong trào hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; gắn việc thực hiện nhiệm vụ của hội viên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan với việc thực hiện “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; mỗi hội viên thể hiện rõ sự gương mẫu trong cuộc sống. Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong tham gia giám sát cán bộ, đảng viên tại khu dân cư, cơ quan; thẳng thắn góp ý kiến với tổ chức Đảng về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức…

Minh NguyệtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: