Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xứng đáng với 8 chữ Vàng: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư"

Thứ Hai, 19/06/2017

Những năm qua, Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" như lời Bác Hồ đã dạy.

Đồng chí Phùng Đình Bàn (áo kẻ), công chức tư pháp - hộ tịch, UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự khi tiếp xúc với đồng nghiệp và nhân dân. Ảnh Toàn Nguyễn

Để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên quán triệt, triển khai nội dung của việc học tập và làm theo Bác tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của đơn vị, chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; coi đây là tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm.

Đồng chí Kim Văn Thịnh, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên cho biết: Năm 2017, Phòng Tư pháp thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua xây dựng ngành. Trong đó chú trọng vào việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Căn cứ vào những chuẩn mực đạo đức của cán bộ ngành Tư pháp, cán bộ, đảng viên Phòng Tư pháp thành phố Vĩnh Yên đã tham mưu cho chi bộ xây dựng quy chế văn hóa công sở, quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân; đồng thời phát huy quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, công chức tư pháp thành phố Vĩnh Yên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị, không đi muộn về sớm; tiết kiệm trong chi tiêu nội bộ cũng như sử dụng các thiết bị, đồ dùng, tài sản công; đối với đồng nghiệp luôn có thái độ hòa nhã, tôn trọng; đối với nhân dân luôn lịch sự, tận tình hướng dẫn khi họ đến giao dịch.

Trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp thành phố luôn xác định không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều cán bộ, công chức tự tìm hiểu, đi học nâng cao trình độ. Đến nay, toàn thành phố có 9/13 cán bộ, công chức, người lao động ngành Tư pháp có trình độ đại học, chiếm gần 70%; 2 người có trình độ cao đẳng, còn lại có trình độ trung cấp Luật. Từ năm 2016 đến nay, Phòng Tư pháp thành phố đã trợ giúp pháp lý cho 61 trường hợp, chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chứng thực, hộ tịch; tham gia thẩm định 2 văn bản QPPL, tham gia góp ý vào 3 dự thảo văn bản QPPL của UBND tỉnh; tham mưu cho UBND thành phố ban hành 18 quyết định xử phạt hành chính trong các lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, y tế, giáo dục... Phối hợp với bộ phận “Một cửa" của thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận và giải quyết 100% các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, rút ngắn thời gian trả kết quả thủ tục hành chính từ 3 ngày như trước đây xuống còn 1 ngày, tiết kiệm chi phí và thời gian của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đối với cán bộ, công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các xã, phường luôn có thái độ hòa nhã, lịch sự, tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân.

Đồng chí Phùng Đình Bàn, công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường Hội Hợp là một trong những điển hình về việc học tập và làm theo Bác của ngành trong nhiều năm qua. Bản thân anh luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải bằng những việc làm lớn lao, cao cả mà ngay bằng chính những công việc hàng ngày, trước tiên là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, anh thường xuyên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công việc chuyên môn; tham gia tích cực các hoạt động tập thể của đơn vị. Trong công việc, anh Bàn luôn có thái độ hòa nhã, tôn trọng, giải thích, hướng dẫn cặn kẽ cho từng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Có thể khẳng định, nhờ triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, công chức ngành Tư pháp thành phố Vĩnh Yên. Trong 5 năm qua, 100% cán bộ, công chức chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành; không có cán bộ, công chức tư pháp, hộ tịch nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không vi phạm pháp luật; hàng chục lượt cán bộ, đảng viên, công chức được các cấp tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo Bác. Thành tích đó là tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên ngành Tư pháp thành phố Vĩnh Yên tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ tư pháp "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư".

Kim NgânTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: