Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phúc Yên lan tỏa những việc làm theo Bác

Thứ Hai, 12/06/2017

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị xã Phúc Yên đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, việc chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương của Bác ở mỗi tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể… nhất là cán bộ, đảng viên đã trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cán bộ, đảng viên, công chức xã Nam Viêm (Phúc Yên) thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công việc

Thị ủy Phúc Yên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, phòng chống các biểu hiện như: Tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... từng bước làm trong sạch đội ngũ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là những cán bộ, đảng viên chủ chốt đã chủ động, tự giác nghiên cứu, đăng ký, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với vị trí công tác; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương. Mặt khác, ở các chi bộ việc sinh hoạt hàng tháng diễn ra đều đặn hơn, quân số và thời gian luôn đảm bảo. Trong buổi sinh hoạt, các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào nghị quyết và các công việc của chi bộ cũng như của thôn, xóm, tổ dân phố mình; đấu tranh thẳng thắn với những việc sai trái, phê phán các biểu hiện tiêu cực…

Đảng bộ xã Nam Viêm (thị xã Phúc Yên) có gần 300 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng thực hiện những việc “làm theo” Bác gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xã Nam Viêm là địa bàn có nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, quốc gia đi qua, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, cán bộ, đảng viên xã Nam Viêm gương mẫu tiên phong, đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án đến sự phát triển KT-XH của địa phương. Với cách làm như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Trâm, Bí Thư Đảng ủy xã Nam Viêm cho biết: Gắn việc học tập và làm theo lời Bác với thực hiện hiệu quả Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; lấy kết quả của việc học tập và làm theo lời Bác làm thước đo phẩm chất đạo đức và là tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Theo đó, việc nêu gương của các cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu được thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống như: Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sâu sát với thực tế, gần gũi quần chúng, đồng nghiệp; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình cho cấp dưới noi theo…

Việc học tập và làm theo lời Bác ở thị xã Phúc Yên đã xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như: Hội LHPN thị xã Phúc Yên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở hội trên địa bàn triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn như “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Hũ gạo tiết kiệm”; Các cấp bộ Đoàn trên địa bàn gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào “Tuổi trẻ Phúc Yên học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích, đi đầu đảm nhiệm phần việc khó...

Bài, ảnh Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: