Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản mình luôn có Bác

Thứ Hai, 05/06/2017

Những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh ta tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; duy trì, phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Học tập và làm theo Bác Hồ, đồng bào dân tộc Dao (Lãng Công) chăm chỉ sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Về thăm thôn Thành Công, xã Lãng Công (Sông Lô) giữa những ngày đồng bào dân tộc Dao nô nức ra đồng thu hoạch lúa, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí vui tươi, phấn khởi của bà con nơi đây khi được mùa bội thu. Đồng chí Phùng Mạnh Hùng, Trưởng thôn Thành Công cho biết: Đồng bào dân tộc Dao sinh sống ở thôn Thành Công đã hơn 100 năm nay. Hiện, toàn thôn có 165 hộ với 650 người dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người dân tộc Dao luôn thi đua học tập và làm theo lời Bác, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước của thôn, làng. Học Bác, mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cảnh giác, chống lại âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu xuyên tạc, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Nếu như trước đây, người Dao sống du canh du cư, chỉ biết làm nông nghiệp, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhiều hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 40%, thì đến nay, mỗi gia đình người Dao đều chăm chỉ, cần cù lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, duy trì phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, loại bỏ các hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống xã hội. Hiện cả thôn chỉ còn có 6 hộ nghèo đều là những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, người dân tộc Dao đã đóng góp tiền của, hiến 5.000m2 đất, 500 ngày công lao động để làm đường, sân đình, nhà văn hóa... Đến nay, 100% các tuyến đường làng, ngõ xóm trong thôn Thành Công được đổ bê tông; trên 90% hộ dân có phương tiện đi lại và nghe nhìn; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường;phong trào học tập và văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của thôn đứng trong tốp đầu của xã.

Theo số liệu thống kê của Ban Dân tộc, tỉnh ta có 5 huyện, thị có đồng bào DTTS sinh sống thành cộng đồng, gồm thị xã Phúc Yên, các huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô và Tam Đảo. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tập trung chủ yếu ở chân dãy núi Tam Đảo và núi Sáng. Những năm qua, nhờ sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, và sau đó là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đã tạo được chuyển biến thực sự trong nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Học tập, làm theo gương Bác, đồng bào DTTS trong tỉnh đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, phát huy ý thức tự lực, tự cường, thi đua sản xuất, thay đổi tập quán canh tác lạc hậu sang thâm canh tăng vụ, kết hợp chăn nuôi đại gia súc, gia cầm với cải tạo vườn đồi, vườn rừng, trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu có năng suất, giá trị kinh tế cao, tạo ra các mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, đa dạng, nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc...

Từ việc học Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS như: Gia đình ông Lương Trường Sinh, thôn Thành Công xã Lãng Công (Sông Lô), là người dân tộc Dao, sinh sống ở vùng cao, đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng ông luôn vận động gia đình sống tiết kiệm, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động, sản xuất, mạnh dạn đưa cây đinh lăng là cây dược liệu quý có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đến nay, gia đình ông đã trở thành hộ làm kinh tế giỏi được nhiều người dân đến tham quan học hỏi. Hay như gia đình anh Lưu Văn Hương, dân tộc Sán Dìu ở thôn Đồng Gò, xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) vượt qua khó khăn, chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng...

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo Bác của đồng bào DTTS đã tạo động lực thi đua trong đồng bào DTTS, góp phần tạo nên một diện mạo mới, sức sống mới cho vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Bài, ảnh Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: