Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị

Thứ Sáu, 21/04/2017

Những năm qua, Đảng bộ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của cơ quan, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, thực hiện chỉ thị 05, Đảng bộ quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Khi xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm công tác, Đảng bộ TAND tỉnh đặt nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lên làm mục tiêu rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đó là, khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại vụ án, cán bộ, Thẩm phán Tòa án phải vui vẻ, cởi mở, hòa nhã, nhiệt tình, trung thực, thận trọng, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, nghiêm minh; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cán bộ, Thẩm phán phải ứng xử có văn hóa, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của công dân; tận tình hướng dẫn giúp người khiếu nại, tố cáo hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, thận trọng, khách quan khi tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị về những vụ việc có khiếu nại, tố cáo. Tại nơi cư trú, cán bộ, Thẩm phán phải tham gia sinh hoạt và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, chịu sự giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt nơi công cộng. Vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tòa án, cơ quan tổ chức gặp mặt ôn lại kỷ niệm ngày truyền thống, những mẩu chuyện của Bác Hồ đối với ngành Tòa án, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Đồng thời, Đảng bộ phát động phong trào thi đua với chủ đề xuyên suốt của ngành là “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm phải “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” nhằm mục đích “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn giỏi; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động”. Xây dựng ngành Tòa án nhân dân “trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ TAND xây dựng Quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng; bảo đảm mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của Chi bộ, Đảng bộ, của Đảng lên trên lợi ích của mỗi cá nhân. Tập thể Đảng bộ, trước hết là Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thực sự làm gương, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng. Xác định “Đảng viên mạnh thì chi bộ mới mạnh, chi bộ mạnh thì Đảng bộ mới mạnh” nên mỗi đảng viên ra sức trau dồi học tập chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn. Các đảng viên đều phát huy được năng lực, trình độ, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng. Nhiều đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, thực sự là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị. Trong các buổi họp cơ quan cũng như trong các hội nghị sơ, tổng kết, lãnh đạo Đảng bộ và cơ quan phát huy dân chủ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên đấu tranh phê và tự phê bình trên tinh thần xây dựng, giúp nhau tiến bộ về mọi mặt. Việc tổ chức kiểm điểm đánh giá tổ chức cơ sở Đảng đúng quy định của Đảng ủy cấp trên, chất lượng sinh hoạt Đảng bộ được nâng cao cả về hình thức, nội dung, nguyên tắc tự phê bình và phê bình của đảng viên được phát huy nên đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ luôn vững vàng về phẩm chất chính trị.

Có thể nói, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ , hành động và việc làm của mỗi cán bộ, Đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên TAND tỉnh đều yêu nghề, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất cứ công việc gì mà Đảng và cấp trên giao phó. Trong 5 năm (2011-2016), TAND tỉnh đã giải quyết 2360 vụ, việc các loại trong tổng số 2368 vụ, việc đã thụ lý; đạt tỷ lệ 99,6%. Quý I/2017, Ngành Tòa án đã giải quyết 781 vụ, việc các loại. Mặc dù số lượng công việc phải giải quyết nhiều song không có đồng chí nào vi phạm ý thức, tổ chức kỷ luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; không có biểu hiện tiêu cực.

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: