Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Nhiều giải pháp thúc đẩy khu vực dịch vụ

Thứ Ba, 29/03/2022

Thực hiện Quyết định số 531 ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Đây thực sự là “cú hích” thúc đẩy khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển, từng bước hình thành các mạng lưới dịch vụ đồng bộ, hiện đại; đưa khu vực dịch vụ của tỉnh trở thành ngành kinh tế chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế.

Nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh được du khách lựa chọn tại Khu danh thắng Tây Thiên Ảnh: Thế Hùng

Nhằm tạo bước đột phá về phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ngày 4/11/2011, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 01 về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020.

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh đạt 6,1 %/năm, giai đoạn 2016-2020 đạt 6,68%/năm; cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ đạt 28,11% năm 2015, đạt 29,82% năm 2020.

Nhiều dự án, công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn được triển khai như Cảng thông quan nội địa (ICD) Logistic, Trung tâm Triển lãm tỉnh Vĩnh Phúc, chợ đầu mối nông sản Vĩnh Tường, chợ Vĩnh Yên… tạo điểm nhấn, diện mạo mới trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, một số khu du lịch có tầm cỡ đã được hình thành như: Tam Đảo 1, Flamingo Đại Lải Resort, khu di tích danh thắng lễ hội Tây Thiên, FLC Vĩnh Thịnh- An Tường, Sông Hồng Resort… tạo lên quần thể du lịch Vĩnh Phúc đồng bộ và hiện đại trong khu vực, có cơ sở vật chất kỹ thuật tương xứng với các vùng du lịch trọng điểm của cả nước.

Tuy nhiên, tăng trưởng ngành thương mại dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra; du lịch chưa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; hạ tầng du lịch và chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các sản phẩm đặc trưng, chưa khai thác tốt các yếu tố văn hóa, lịch sử riêng có của tỉnh vào sản phẩm du lịch, chất lượng nhân lực làm du lịch thấp.

Bên cạnh đó, cơ sở dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao chưa phát triển; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực y tế đã được tăng cường nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Xã hội hóa y tế phát triển chậm, y tế cộng đồng, y tế dự phòng chưa được đầu tư đúng mức. Đặc biệt, việc thu hút, ưu đãi cán bộ giỏi, chuyên môn sâu về công tác tại ngành y tế còn hạn chế.

Góp phần thúc đẩy, phát triển khu vực dịch vụ thành khu vực chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế của tỉnh tại Kế hoạch số 64/KH-UBND thực hiện Quyết định số 531 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh, Vĩnh Phúc đã xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với từng ngành dịch vụ để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.

Trong đó, ngành dịch vụ du lịch sẽ phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đa dạng hóa thị trường khách du lịch; tăng cường hợp tác; hình thành, phát triển các sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng.

Khai thác tối ưu các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), du lịch thông minh cho hoạt động xúc tiến, quảng bá, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch với cơ cấu ngành nghề hợp lý, bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh ngành du lịch Vĩnh Phúc.

Ngành dịch vụ logistics và vận tải cần tích cực tháo gỡ khó khăn, rào cản, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh làm động lực khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường vận tải; sử dụng, đầu tư hiệu quả phát triển kết cấu hạ tầng giao thương và các tổ chức tuyên truyền khuyến khích các doanh nghiệp (DN) nâng cao năng lực, chất lượng các dịch vụ logistics.

Thiết lập mạng lưới trung tâm phân phối nhiều cấp “cảng cạn, kho, bãi hàng hóa” và các tuyến vận tải thu, gom hàng hóa trong các đô thị lớn và các vùng kinh tế trọng điểm.

Chú trọng phát triển thị trường công nghệ thông tin và truyền thông bền vững, định hướng chuyển đổi cơ cấu ngành sang các trụ cột mới, không gian mới theo định hướng và chỉ đạo của Trung ương.

Kết hợp phát triển ngành dịch vụ CNTT và truyền thống lan tỏa tới các ngành dịch vụ khác để tạo ra nhiều không gian mới thúc đẩy sự phát triển chung của các ngành dịch vụ khác như du lịch, giao thông vận tải, tài chính, ngân hàng…

Đối với dịch vụ tài chính ngân hàng cần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng theo hướng đổi mới quy trình, thủ tục và tăng cường ứng dụng CNTT; phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển dần từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số…

Bên cạnh đó, gia tăng tỷ trọng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong khu vực dịch vụ; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ DN; khuyến khích DN, nhất là DN khởi nghiệp, DNVVN sử dụng các loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo mục tiêu của “Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030” đề ra.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề; nâng cấp các hệ thống hỗ trợ hoạt động dạy và học trong giáo dục nghề nghiệp; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong đánh giá kỹ năng nghề; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực, kỹ năng; tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm.

Quan tâm xây dựng xã, phường, thị trấn cơ quan, đơn vị học tập, huyện, thành phố học tập, phấn đấu Vĩnh Phúc đạt tiêu chí “Tỉnh học tập”vào năm 2030…

Hồng LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: