Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Xuân Hòa

Thứ Tư, 23/03/2022

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở xã Xuân Hoà, huyện Lập Thạch đã đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Chi bộ thôn Hòa Phong, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch tích cực vận động đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao. Ảnh: Trường Khanh

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Xuân Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, tập trung chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết T.Ư 4 gắn với kiểm điểm cuối năm; lấy kết quả đó để đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên.

Nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Xuân Hòa chú trọng đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu.

Kết quả, sau khi học tập, 100% cán bộ, đảng viên tự giác viết bài thu hoạch, xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện theo hướng dẫn của cấp ủy. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, nhằm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý".

Nhờ đó, chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, việc sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Đảng ủy lựa chọn việc nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị là khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức thực hiện tốt đạo đức công vụ; tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Trên tinh thần đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức xã Xuân Hòa thực hiện tốt việc phân công của Đảng ủy, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; kịp thời giải quyết những ý kiến, nguyện vọng, vướng mắc của người dân.

Trong 5 năm qua, xã Xuân Hòa tiếp trên 300 lượt công dân, trong đó, giải quyết xong 33 đơn đề nghị, kiến nghị của công dân, đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Hoàng Ngọc Thủy cho biết: Cùng với vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Xuân Hòa quan tâm công tác kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 gắn với nhận diện 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua kiểm điểm cho thấy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, luôn có ý thức phấn đấu, gương mẫu trong công tác, không né tránh trách nhiệm, gần gũi, gắn bó, phục vụ tốt nhân dân.

5 năm qua, các chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ xã Xuân Hòa được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hằng năm, có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Xuân Hòa tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; thực hiện quy hoạch 5 khu vực trồng thanh long ruột đỏ theo chương trình thí điểm chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ của huyện với diện tích gần 76 ha; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ...

Kinh tế phát triển, tốc độ giá trị sản xuất bình quân hằng năm của xã đạt gần 15%; đời sống thu nhập của người dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Để phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng bộ xã Xuân Hòa tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 nhằm xây dựng Đảng bộ TSVM toàn diện.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: