Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Sông Lô đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ Ba, 08/03/2022

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng của huyện Sông Lô đã chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ cơ sở bám sát định hướng, cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, đề án tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Hệ thống cơ sở hạ tầng của huyện Sông Lô đã và đang từng bước được đầu tư, hoàn thiện, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương

Là một trong những Đảng bộ tiên phong khi đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, Đảng bộ xã Cao Phong đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nắm bắt hoạt động của các hội, đoàn thể; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền; phát hiện, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… nên đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.

Năm 2021, nhân dân xã Cao Phong đã tích cực đóng góp công sức, tiền của vẽ hơn 3.100 m2 tranh bích họa, triển khai trồng 24,6 km đường hoa, xây 15,6 km đường be bồn hoa 2 bên hành lang, ủng hộ 247 chiếc ghế đá tại một số nhà văn hóa thôn, khuôn viên cây di sản; làm gần 9 km đường điện thắp sáng, vận động nhân dân hiến trên 3000 m2 đất; tổng số tiền mặt và vật chất quy thành tiền ủng hộ phong trào xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu đến nay đạt gần 42,6 tỷ đồng.

Với các tiêu chí đã hoàn thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Phong tin tưởng năm 2022 sẽ về đích xã NTM nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu đúng lộ trình, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Để nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ chủ chốt ở các địa phương nhằm cụ thể hóa nghị quyết đối với từng điều kiện, tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị thông qua chương trình hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú...

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chương trình hành động và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm cụ thể, thiết thực, khả thi; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt để sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

UBND huyện có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình hành động thành các đề án, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến các xã, thị trấn phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà chương trình hành động thực hiện các nghị quyết đã đề ra.

Để hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, lập quy hoạch vùng huyện Sông Lô, quy hoạch chung đô thị huyện lỵ và đô thị vệ tinh ở những địa phương có tiềm năng phát triển như Đức Bác, Lãng Công, Hải Lựu...

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện để thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa-xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2021, mặc dù chịu sự ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tốc độ phát triển kinh tế của huyện Sông Lô vẫn đạt gần 5%.

Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt gần 7.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch đúng hướng; nông-lâm-thủy sản chiếm hơn 26%; công nghiệp-xây dựng, tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 50%; thương mại-dịch vụ chiếm gần 25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm 2020.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tháo gỡ khó khăn và thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp; quốc phòng-an ninh được đảm bảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thế trận an ninh quốc phòng vững chắc. Chất lượng tiêu chí nông thôn mới được nâng lên, đến nay các xã cơ bản đã hoàn thiện các tiêu chí theo vùng đồng bằng sông Hồng.

Bài, ảnh: Hà TrầnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: