Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thu hút đầu tư các dự án nước sạch nông thôn

Thứ Năm, 03/03/2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 70% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Để đạt mục tiêu trên, ngoài việc bố trí nguồn vốn từ ngân sách, tỉnh tích cực vận động, khuyến khích cũng như dành nhiều ưu đãi để thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho các dự án cấp nước sạch nông thôn.

Nhân viên quản lý công trình cấp nước sạch tập trung xã Bạch Lưu (Sông Lô) kiểm tra, vận hành hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân

Nước sạch cho người dân khu vực nông thôn được xác định là một trong những vấn đề trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Minh chứng là những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương triển khai đầy đủ, có hiệu quả Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NSVVSMTNT) dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Cùng với đó, bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NSV VSMT nông thôn. Xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ mạng lưới cung ứng nước sạch nông thôn và người dân nông thôn khi sử dụng nước sạch…

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng được gần 50 công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn; trong đó, có 5 công trình quy mô liên xã, 9 công trình quy mô toàn xã, còn lại là các công trình có quy mô thôn, bản.

Tỷ lệ người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh được dùng nước sạch đạt trên 62%, tuy nhiên tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ các công trình, mạng lưới cấp nước sạch tập trung vẫn còn thấp, chỉ chiếm hơn 16% tổng số hộ dân.

Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho các công trình cấp nước sạch tập trung còn hạn chế; việc mở rộng mạng lưới cấp nước; đầu tư hiện đại hóa công nghệ; nâng chất lượng dịch vụ cung ứng nước sạch…gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, cần tập trung đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ các doanh nghiệp để đầu tư các dự án cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn mới, cũng như cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống các công trình cấp nước sạch tập trung hiện có.

Để trợ lực cho thu hút đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn, tỉnh đã quyết định bố trí vốn từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư, quản lý, vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn.

Theo đó, sẽ hỗ trợ mức tối đa 5,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất với các dự án đầu tư mới; 3,5 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho dự án nâng cấp, sửa chữa và 70% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 5 hộ trở lên.

Đồng thời, hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá nước cho 10 m3 đầu tiên sử dụng trên tháng ở khu vực dân tộc thiểu số, khu vực miền núi để khuyến khích người dân mua và sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước sạch tập trung.

Chính sách trên đã bắt đầu phát huy hiệu quả khi một số doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư vào lĩnh vực này và được UBND tỉnh phê duyệt triển khai trong giai đoạn 2021-2025, như Công ty CP đầu tư xây dựng cấp nước Vĩnh Phúc với dự án cấp nước sạch huyện Sông Lô.

Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình với dự án Nhà máy nước sạch Phúc Bình; Công ty CP xây dựng Procons với dự án Nhà máy cấp nước sạch Sông Hồng; Công ty TNHH đầu tư nước sạch Minh Anh với dự án đầu tư cấp nước sạch cho các xã trên địa bàn huyện Tam Đảo và huyện Lập Thạch…

Cùng với đó, chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương rà soát, trình UBND tỉnh danh mục các công trình, dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn cần tiếp tục đầu tư mới; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Hiện tỉnh đã phê duyệt danh mục 3 dự án thu hút đầu tư để xây dựng mới là dự án xây mới công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đôn Nhân, Nhân Đạo, Lãng Công, Quang Yên (Sông Lô); công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đồng Ích, Tiên Lữ, Xuân Lôi (Lập Thạch) và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Đình Chu,Triệu Đề, Văn Quán (Lập Thạch).

7 dự án cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước và mạng lưới cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Lập Thạch, Tam Đảo, Bình Xuyên và Yên Lạc. Các dự án trên sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho hàng chục nghìn hộ dân của 18 xã, thị trấn trong vùng dự án.

Tin rằng, với nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, sát thực tiễn, cũng như các giải pháp tạo điều kiện tối đa của tỉnh, thời gian tới sẽ có nhiều hơn các doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu, đầu tư cho hoạt động cấp nước sạch khu vực nông thôn, hướng đến mục tiêu mọi người dân nông thôn có nhu cầu đều được cung ứng nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: