Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Ba, 18/01/2022

Triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” tại tỉnh ta thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp về các chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT tăng qua các năm… góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội .

Người dân khám, chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Trà Hương

Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị ra đời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT; nhấn mạnh vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội nước ta.

Để cụ thể hóa nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 49; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5069 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21.

Xác định “Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH trong tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, người lao động (NLĐ) về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính ngành BHXH, Y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT…

Các chính sách hỗ trợ kinh phí đối với người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai, góp phần quan trọng từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đưa chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đưa chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm và xem đây là một tiêu chí, nhiệm vụ quan trọng; tích cực phối hợp với cơ quan BHXH trong công tác mở rộng đối tượng tham gia; triển khai giao dịch điện tử; tuyên truyền nâng cao, nhận thức của người dân, NLĐ về chính sách BHXH, BHYT.

Mạng lưới khám, chữa bệnh BHYT trong toàn tỉnh được mở rộng; chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh từng bước được nâng lên. Người dân đã được tiếp cận, chăm sóc sức khỏe từ nguồn Quỹ BHYT ngay tại cộng đồng dân cư với nhiều dịch vụ y tế hiện đại…

Với vai trò là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH tỉnh tích cực nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm hiện đại hóa ngành BHXH; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT; quản lý chặt chẽ quỹ BHXH, BHYT; triển khai nhiều phương thức trong giao dịch giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT để người dân, doanh nghiệp lựa chọn; mở rộng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT…

Nhiều phong trào thi đua và các đợt thi đua theo chuyên đề, thi đua ngắn ngày, thi đua nước rút với các tiêu chí tăng nhanh, bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ… đã được toàn ngành phát động, triển khai.

Trên cơ sở đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh luôn kịp thời, đúng quy định; thủ tục hành chính ngày càng được rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức; quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm được đảm bảo và ngày càng mở rộng.

Công tác truyền thông được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng như tổ chức hội nghị, đối thoại trực tiếp, phát tờ rơi, tờ gấp, băng rôn, áp phích; qua hình thức trực tuyến; các trang mạng xã hội… đã giúp người dân hiểu và nắm rõ tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, từ đó nâng cao nhận thức và tự giác tham gia.

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 đã tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn tỉnh trong tổ chức, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 6.166 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN với hơn 1,12 triệu người; trong đó, có 247 nghìn người tham gia BHXH, chiếm 37,9% lực lượng lao động; gần 219 nghìn người tham gia BHTN, chiếm 33,5% lực lượng lao động; hơn 1,1 triệu người tham gia BHYT, chiếm 93,5% dân số.

Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 21 và chỉ tiêu Chính phủ giao; đồng thời, chỉ tiêu phát triển BHXH đã vượt so với kế hoạch đề ra trong năm 2021.

Đây là tiền đề để tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu “BHYT toàn dân, BHXH cho mọi NLĐ”.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: