Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời

Thứ Hai, 25/10/2021

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa, hưởng thụ tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục-thể thao (TDTT) và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, bước đầu triển khai nghị quyết này ở cơ sở còn gặp khó khăn, vì vậy cần có những giải pháp đồng bộ để từng bước tháo gỡ khó khăn này.

Nhà văn hóa thôn Nhật Chiêu 1, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc đáp ứng nhu cầu vui chơi, thể dục-thể thao của người dân. Ảnh: Trà Hương

Nghị quyết hợp lòng dân

Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04, Sở VH-TT&DL tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND để triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức hội nghị nhằm thống nhất phương án triển khai với các sở, ngành liên quan.

Sở cũng ban hành Hướng dẫn số 485 về thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã triển khai kế hoạch đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; tổ chức tuyên truyền về các nội dung, mục đích ý nghĩa của nghị quyết và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

Theo nghị quyết, chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với điều kiện cam kết nhân dân có nhu cầu sử dụng thiết bị TDTT ngoài trời; đồng thời, có đủ diện tích đất phù hợp, vị trí để lắp đặt đảm bảo thuận tiện, đảm bảo cảnh quan môi trường, vệ sinh và an toàn cho nhân dân luyện tập.

Nghị quyết cũng ưu tiên các xã được chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; các xã về đích nông thôn mới trước, các địa phương có phong trào TDTT phát triển; vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung đông người; các đô thị mới được nâng cấp.

Mức hỗ trợ từ 180 triệu đồng/Trung tâm Văn hóa-Thể thao của xã, phường, thị trấn (ngân sách tỉnh); 36 triệu đồng/Trung tâm Văn hóa-Thể thao của xã, phường, thị trấn (ngân sách huyện).

Ngân sách tỉnh cũng hỗ trợ 120 triệu đồng/khu thể thao ở thôn, tổ dân phố; ngân sách huyện 24 triệu đồng/khu thể thao ở thôn, tổ dân phố và ngân sách xã 12 triệu đồng/ khu thể thao ở thôn, tổ dân phố; khuyến khích các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố huy động nguồn lực xã hội hóa.

Nâng cao tỷ lệ người dân luyện tập thể dục-thể thao

Báo cáo của Sở VH-TT&DL cho thấy, đến tháng 10/2021, 9/9 huyện, thành phố đã có văn bản, cam kết nguồn vốn đối ứng, diện tích mặt bằng... để lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời với tổng số: 38 Trung tâm Văn hóa xã và 343 khu thể thao thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, thực tế, chưa có đơn vị nào đăng ký triển khai thực hiện được.

Nguyên nhân do hồ sơ lắp đặt dụng cụ năm 2021 chưa đảm bảo đúng thời gian theo quy định, gây khó khăn cho công tác tổng hợp và báo cáo với UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan. Điều này do một số yếu tố khách quan khiến các huyện, thành phố chậm triển khai và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa gặp nhiều khó khăn (hiện tại chưa có đơn vị, cá nhân nào cam kết tài trợ). Mặt khác, công tác phối hợp giữa Sở VH-TT&DL và Sở Tài chính trong việc hướng dẫn các thủ tục về hỗ trợ tài chính còn chậm và chưa cụ thể.

Để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh, ngành Văn hóa yêu cầu các đơn vị đã đăng ký thực hiện trong năm 2021 đẩy nhanh tiến độ triển khai. Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn quy hoạch dành đất cho Trung tâm Văn hóa cấp xã, nhà văn hóa cấp thôn - những nơi chưa có nhà văn hóa hoặc khu lắp đặt thiết bị thể thao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa đầu tư trang thiết bị tập luyện. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát để đăng ký thực hiện vào năm 2022, đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất với HĐND tỉnh sửa đổi một số điều trong nghị quyết cho phù hợp.

Khi nghị quyết đi vào thực tế, thực hiện hiệu quả sẽ phát triển mạnh mẽ phong trào thể thao quần chúng, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập TDTT, vui chơi giải trí, nhằm nâng cao chất lượng, khai thác hiệu quả tại các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Phấn đấu đến năm 2025 có 100% khu thể thao các thôn, tổ dân phố và Trung tâm Văn hóa, thể thao các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dụng cụ TDTT ngoài trời; toàn tỉnh có 50% dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, trong đó, có 30% gia đình thể thao.

Phấn đấu hằng năm, Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố thu hút 40-50% người dân trên địa bàn tham gia luyện tập TDTT thường xuyên.

Thu ThủyTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: