Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thẳng thắn tự soi, nghiêm túc tự sửa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Thứ Năm, 21/10/2021

Chi bộ Dân quân, Đảng bộ Phòng Tham mưu là tập thể duy nhất trong Đảng bộ Quân sự tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020). Yếu tố then chốt để chi bộ có được kết quả đó là thực hiện nghiêm túc, thực chất Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, giúp đảng viên thẳng thắn tự soi khuyết điểm và nghiêm túc tự sửa, góp phần làm trong sạch đội ngũ, xây dựng tổ chức vững mạnh.

Các đảng viên Chi bộ Dân quân thường xuyên trao đổi, góp ý, chia sẻ để giúp đồng chí, đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Dương Hà

Chi bộ Dân quân hiện có 7 đảng viên, trong đó, chủ yếu là cán bộ đang công tác tại Ban Dân quân tự vệ, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về vai trò, trách nhiệm của cá nhân cũng như chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nâng lên rõ rệt.

Chi ủy xác định rõ, muốn thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận diện được 27 biểu hiện suy thoái để thẳng thắn tự “soi” ra những hạn chế, khuyết điểm của mình, từ đó, có quyết tâm tự sửa chữa. Từ mỗi đảng viên làm tốt thì chi bộ sẽ tốt.

Đồng thời, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ xác định thực hiện nội dung đột phá, đó là: “Đổi mới lề lối, tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật”.

Để việc “tự soi”, “tự sửa” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và trở thành thói quen của mỗi cán bộ, đảng viên, chi ủy đã lãnh đạo mỗi đảng viên trong chi bộ cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn được phân công với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả”. Đây là nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghị quyết.

Bên cạnh đó, chi ủy tích cực đổi mới sinh hoạt chi bộ với phương châm tăng cường thảo luận, tích cực trao đổi để nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp lãnh đạo đúng, trúng và sát.

Đồng thời, phát huy tích cực việc tự giác, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và công tác chuyên môn tại Chi bộ Dân quân cũng như Ban Dân quân tự vệ trên tinh thần “thẳng thắn, xây dựng”. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có kết quả thiết thực, cụ thể và rõ nét hơn.

Điển hình, nếu như trước kia vì tâm lý e ngại nên việc phê bình tại chi bộ nói chung và Ban Dân quân tự vệ nói riêng còn hạn chế, dè dặt, nhất là đối với đảng viên là chỉ huy cấp trên. Nhưng nay, nhận thức rõ việc “soi” và “sửa” đóng vai trò quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, trong sinh hoạt Đảng, tất cả các đảng viên đều thẳng thắn nhìn nhận và mạnh dạn đóng góp ý kiến phê bình trên tinh thần xây dựng tích cực đối với đồng chí, đồng nghiệp, kể cả với đảng viên là chỉ huy cấp trên có thiếu sót, hạn chế.

Hoặc như trước đây, tại ban vẫn còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về lối sống như thường xuyên uống rượu làm ảnh hưởng tới chất lượng thực hiện công việc thì nay sau một thời gian “tự soi” và “tự sửa” đã chấm dứt được tình trạng trên…

Việc thực hiện nghiêm túc, duy trì nền nếp kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng và công tác đã giúp các đảng viên trong chi bộ nhìn rõ khuyết điểm, hạn chế của bản thân cũng như kịp thời nhận được đóng góp của đồng nghiệp.

Từ đó, góp phần giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, tình hình tư tưởng của đảng viên trong chi bộ luôn ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ được phát huy, kỷ luật được giữ vững.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần chấn chỉnh kịp thời cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành quy định, kỷ luật của đơn vị, quân đội, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Đảng, rèn luyện bản lĩnh, nhân cách của quân nhân cách mạng, Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trong 5 năm qua, chi bộ đã kiểm tra 5 đảng viên, giám sát 5 đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, các đảng viên trong Chi bộ Dân quân đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân quân tự vệ.

Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch Covid-19…

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: