Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Thứ Hai, 11/10/2021

Với phương châm “công khai, dân chủ, sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương”, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở thành phố Phúc Yên đã đạt được kết quả tích cực. Hệ thống tổ chức bộ máy chính trị các cấp trên địa bàn thành phố được tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) được bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ, nhưng đội ngũ người hoạt động KCT ở TDP 1, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Ảnh: Dương Hà

 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án số 01, BTV Thành ủy Phúc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong toàn thành phố thống nhất nhận thức và hành động. Từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC theo hướng tinh gọn, hiệu quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đến thời điểm này, thành phố Phúc Yên đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch. Sau khi sắp xếp, thành phố đã giảm được 7 đầu mối, trong đó, có 4 đầu mối phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố và giảm 3 trường tiểu học.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố đã tinh giản được 138 biên chế, trong đó, có 106 viên chức ngành Giáo dục, 19 CB, CC cấp xã, phường và 13 CC, VC, người lao động trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm sắp xếp, tinh gọn đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách (KCT) ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố (TDP) theo tinh thần Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Đến nay, tổng số người hoạt động KCT cấp thôn, TDP đã giảm 792 người so với trước khi triển khai Nghị quyết 22.

Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Xuân Hòa Phạm Thị Kim Liên cho biết: Bám sát nội dung của Đề án số 01 và Nghị quyết số 22, Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nhằm nâng cao chất lượng CB, CC theo hướng tinh gọn, hiệu quả, trên cơ sở bố trí đội ngũ CB, CC đảm nhận các vị trí, công việc phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực công tác; thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm đảm bảo hợp lý về chức danh nghề nghiệp, độ tuổi, giới tính...

Trong quá trình triển khai Đề án số 01 và Nghị quyết số 22, Đảng ủy, UBND phường luôn phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch; luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở...

Đến cuối năm 2017, phường đã hoàn thành việc bố trí, tinh gọn đội ngũ người hoạt động KCT theo đúng kế hoạch đề ra. Số người hoạt động KCT cấp phường giảm từ 18 người xuống còn 8 người; số người hoạt động KCT ở 13 TDP từ 140 người giảm còn 65 người.

Đến đầu năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh về việc triển khai sáp nhập các TDP, phường đã thực hiện sáp nhập 13 TDP còn 10 TDP, cùng với đó số người hoạt động KCT ở các TDP cũng giảm từ 65 người xuống chỉ còn 50 người...

Dù phải đảm nhận thêm nhiều công việc theo chức trách được phân công nhưng với sự nhiệt tình, tinh thần chủ động sáng tạo, đội ngũ người hoạt động KCT ở các TDP đã luôn kịp thời nắm bắt, giải quyết các công việc trong TDP một cách nhanh chóng, hiệu quả...

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phúc Yên Lê Thanh Sơn: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01, BTV Thành ủy sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp vị trí việc làm cho đội ngũ CB,CC,VC tại các cơ quan, đơn vị được sáp nhập và hợp nhất, đảm bảo đúng quy định.

Quan tâm phát triển đồng bộ nguồn nhân lực gắn với nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, CC, VC, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng việc rà soát, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, trình độ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố và cấp phường, xã.

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: