Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đảng bộ phường Hội Hợp: Nhiều giải pháp đột phá xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Tư, 29/09/2021

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là giải pháp mang tính đột phá và thiết thực nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM )của Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. Chính vì vậy, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được tăng cường; nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm; sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy.

Cán bộ bộ phận "Một cửa" phường Hội Hợp nỗ lực giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Dương Hà

Đảng bộ phường Hội Hợp có gần 500 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng ủy phường Hội Hợp xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và về phát huy vai trò của chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội.

Đồng thời với đó là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đây chính là những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ TSVM.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố và căn cứ vào tình hình của địa phương, Đảng ủy phường Hội Hợp đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm.

Trong đó, chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như: Đẩy mạnh công tác CCHC, đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện hiệu quả công tác bồi thường, GPMB, đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; xây dựng tổ chức Đảng TSVM, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng…

Từ những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ chú trọng xây dựng, triển khai hiệu quả các mô hình, điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, qua đó, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH.

Tiêu biểu là mô hình “3 không, 3 phải” trong cải cách hành chính của địa phương. Tại các phòng, ban, tổ chức đoàn thể của Đảng ủy, UBND phường, mỗi cán bộ, công chức đều nhận thức và thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không, 3 phải”.

Đó là, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm; không quan liêu, cửa quyền, hách dịch; phải tận tình phục vụ; phải chính xác, đúng hẹn, đúng pháp luật; phải biết lắng nghe, biết cảm ơn, biết xin lỗi. Chính vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân luôn hài lòng về thái độ làm việc, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính của địa phương.

Với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là những hạn chế liên quan đến vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong sinh hoạt của các chi bộ; ý thức tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường.

Quy chế dân chủ được phát huy trong sinh hoạt Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực…

Qua đó, tiếp tục tăng thêm niềm tin, sự đồng thuận và khuyến khích được cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của phường Hội Hợp đạt 18,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79% (năm 2020); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 83,6% (năm 2015) lên 96,3% (năm 2020); có 94% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ có 4/5 năm đạt TSVM tiêu biểu.

Để tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Đảng bộ phường Hội Hợp tăng cường thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt.

Đồng thời, lực chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để có giải pháp khắc phục, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể, ý kiến của nhân dân góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng chỉ đạo giải quyết, tạo sự ổn định và phát triển của địa phương.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: