Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Khắc phục hạn chế để xây dựng Đảng vững mạnh

Thứ Sáu, 17/09/2021

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa”, Đảng bộ xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường đã có nhiều giải pháp thiết thực, tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đường ngõ, xóm tại thôn Thượng Lạp, xã Tân Tiến khang trang, sạch đẹp hơn sau khi người dân đồng lòng xây mới hệ thống cống, rãnh thoát nước thải. Ảnh: Trường Khanh

 

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Tân Tiến đã yêu cầu cán bộ, đảng viên sau học tập nghị quyết phải ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo từng năm với nội dung cụ thể, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa”, Đảng ủy xã Tân Tiến nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm tồn tại cần khắc phục ngay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân.

Một trong những hạn chế, tồn tại đó là công tác quản lý đảng viên chưa thực sự chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; một số đảng viên chưa phát huy vai trò gương mẫu; công tác quản lý đất đai của chính quyền còn nhiều tồn tại, dẫn đến nhiều trường hợp người dân lấn chiếm, vi phạm, xây dựng trái phép.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến Lê Văn Hòa cho biết: "Từ việc nhận diện, đánh giá, chỉ ra những tồn tại, Đảng ủy đã thảo luận, thống nhất các ý kiến để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn chính quyền và các chi bộ tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, xác định lựa chọn những vấn đề nổi cộm để giải quyết".

Đảng ủy xã lãnh đạo tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ rà soát chặt chẽ đảng viên, tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ các đảng viên trẻ cùng tiến bộ. Qua rà soát, các chi bộ tiếp tục lập danh sách, gặp gỡ trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; tạo điều kiện để các đảng viên đi làm ở các công ty được chuyển sinh hoạt về tổ chức Đảng nơi đảng viên đang làm việc.

Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên theo dõi, định kỳ hàng tháng dự sinh hoạt Đảng với các chi bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn. Nhờ đó, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, chất lượng được nâng lên, nghị quyết của các chi bộ đều sát với tình hình thực tiễn địa phương; tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tăng cao.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Tân Tiến, phần lớn vấn đề vi phạm đất đai tồn tại từ nhiều năm trước đây, do đó Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý đất đai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các thôn và thành viên ban chỉ đạo.

UBND xã thành lập hội đồng xử lý, thành lập tổ giúp việc, các tổ tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác quản lý đất đai.

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, các thôn triển khai tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên về công tác quản lý đất đai… Đến nay, xã lập biên bản xử lý được 19 trường hợp vi phạm quản lý đất đai, tiếp tục củng cố 40 hồ sơ vi phạm về xây dựng trái phép để xử lý.

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, nhiều vấn đề phức tạp ở địa phương đã được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với công việc, mạnh dạn chỉ ra những khuyết điểm, nhanh chóng khắc phục sửa chữa.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ xã Tân Tiến đã củng cố được niềm tin giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Năm 2020, Đảng bộ xã Tân Tiến được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: