Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đảng bộ phường Tích Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Thứ Hai, 13/09/2021

Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên phường Tích Sơn cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ảnh: Trường Khanh

Hiện nay, Đảng bộ phường Tích Sơn có hơn 600 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ, trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố (TDP). Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy luôn chú trọng việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Việc thực hiện các chương trình hành động được xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, sát với tình hình địa phương. Bởi vậy, các nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tích Sơn Đàm Quang Hưng cho biết: Đội ngũ cán bộ, đảng viên của phường luôn giữ vững lập trường tư tưởng và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong phường.

Nổi bật là thái độ, lề lối, tác phong làm việc theo phương châm gần dân, sát dân của đội ngũ cán bộ, công chức tại phường được nâng lên rõ rệt. Ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí, thực hiện tốt cải cách hành chính, khắc phục tình trạng gây phiền hà cho người dân, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả ngày càng cao.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường cũng thực hiện nghiêm nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) của Đảng gắn với các quy định nêu gương. Hằng năm, Đảng ủy tổ chức kiểm điểm, đánh giá đúng thực chất đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với công tác tự phê bình và phê bình, lấy đó làm cơ sở để xếp loại cuối năm cán bộ, đảng viên, tập thể các chi bộ.

Trong năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay để khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được Thành ủy Vĩnh Yên chỉ ra nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy về phát triển KT – XH, tháo gỡ một số vướng mắc, khó khăn trong giải phóng mặt bằng như dự án đất dịch vụ giai đoạn 2; dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Lam Sơn. Bằng các giải pháp cụ thể và công tác "dân vận khéo", đến nay, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận, nhận tiền đền bù.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, phường Tích Sơn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cùng với phân công các đảng ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy thường xuyên quán triệt các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt hằng tháng sát với tình hình thực tiễn ở TDP, cơ quan, đơn vị; đồng thời, lựa chọn các nội dung sinh hoạt chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các giải pháp để giải quyết những vấn đề được đảng viên và nhân dân quan tâm.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được phường quan tâm. Trong 8 tháng năm 2021, phường cử 6 đồng chí cán bộ, công chức tham gia lớp học trung cấp lý luận chính trị; cử 27 quần chúng ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng cảm tình Đảng, trong đó, đã kết nạp được 8 đảng viên.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch. Hằng năm, qua đánh giá có gần 97% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

Để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt và định hướng dư luận trong toàn Đảng bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thanh TuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: