Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vân Xuân

Thứ Sáu, 03/09/2021

Nhiều năm nay, Đảng bộ xã Vân Xuân luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác phát triển đảng ở huyện Vĩnh Tường. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Vân Xuân giới thiệu được 118 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, trong đó, kết nạp được 93 đảng viên. Để đạt được kết quả đó, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Xuân Nguyễn Văn Long trực tiếp kiểm tra, xem xét các hồ sơ kết nạp đảng viên mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Vân Xuân luôn chú trọng thực hiện chỉ tiêu của Huyện ủy Vĩnh Tường giao, từ đó, đề ra kế hoạch cụ thể về công tác phát triển đảng viên.

Căn cứ vào thực tiễn, hằng năm, Đảng ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi bộ và yêu cầu các chi bộ ký cam kết thực hiện; lấy kết quả đó là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm của tập thể chi bộ.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đảng bộ xã Vân Xuân đề ra chỉ tiêu kết nạp 50 đảng viên; chỉ tiêu của Huyện ủy giao hằng năm kết nạp từ 8 – 10 đảng viên.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Đảng ủy xã đã họp, phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên.

Mặt khác, lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên và có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đảng ủy xã lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Hội CCB…tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thi đua, nhằm thu hút các hội viên, đoàn viên tham gia, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên…

Đồng chí Lê Văn Đông, Bí thư Chi bộ thôn Bắc Trại, cho biết: Chi bộ có 80 đảng viên, trong đó, chủ yếu đảng viên trẻ. Mỗi năm chi bộ được giao kết nạp từ 2- 3 đảng viên. Thế nhưng, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ thôn Bắc Trại kết nạp được 9 đảng viên, vượt kế hoạch chỉ tiêu giao.

Phần lớn đảng viên được kết nạp đều còn trẻ, có nhiều nhiệt huyết, năng nổ, luôn tích cực tham gia các phong trào của thôn. Trong các kỳ sinh hoạt, chi ủy, chi bộ đều giao nhiệm việc cụ thể cho các đảng viên để các đồng chí được rèn luyện, khẳng định năng lực của chính mình và ngày càng trưởng thành hơn.

Không chỉ chú trọng đến số lượng, chất lượng đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ xã Vân Xuân cũng được nâng lên rõ rệt. 8 tháng năm 2021, Đảng bộ xã Vân Xuân kết nạp được 8 đảng viên, còn 4 hồ sơ đã được thẩm định xong, đủ điều kiện tiêu chuẩn chờ kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Xuân cho biết: Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động và công tác dân vận trong tổ chức thực hiện.

Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ làm tốt việc rà soát, nắm bắt, đánh giá thực chất nguồn phát triển đảng viên, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, kết nạp. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ về việc thực hiện quy trình, thủ tục, các bước triển khai việc bồi dưỡng kết nạp viên.

Đối với những đảng viên mới kết nạp, Đảng ủy yêu cầu các chi ủy, chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, thử thách và rèn luyện. Theo đó, các chi bộ phân công trực tiếp các đảng viên chính thức giám sát, kiểm tra đảng viên dự bị thông qua hoạt động, nhiệm vụ thực tiễn ở thôn, đơn vị.

Việc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Vân Xuân là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; góp phần trẻ hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã, bảo đảm tính kế thừa và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: