Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Đảng bộ xã Trung Nguyên coi trọng công tác phát triển đảng viên

Thứ Tư, 01/09/2021

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ chủ động lựa chọn các giải pháp phù hợp để sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Nguyên Nguyễn Văn Tuyến (bên phải) trực tiếp kiểm tra hồ sơ đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc Nguyễn Văn Tuyến cho biết: Căn cứ chỉ tiêu Huyện ủy Yên Lạc giao kết nạp 11 đảng viên và thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, xem đây là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm.

Đảng ủy xã chỉ đạo cán bộ văn phòng Đảng ủy, các chi bộ, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể thường xuyên rà soát danh sách những hội viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú tại các thôn dân cư, nhà trường, đơn vị để bồi dưỡng; hướng dẫn các chi bộ trực thuộc các bước giới thiệu, tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã cử 24 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; trong đó, kết nạp 4 đảng viên, còn 8 hồ sơ đảng viên đã làm xong thủ tục chờ quyết định của Ban Tổ chức Huyện ủy. Đảng bộ xã chỉ đạo, vận động thành lập thêm được 2 chi bộ doanh nghiệp, đưa tổng số chi bộ của địa phương thành 16 chi bộ.

Được biết, ở nhiều chi bộ trong Đảng bộ xã Trung Nguyên có những cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công tác phát triển Đảng. Trong đó, các chi bộ khối nhà trường thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, truyền thống cách mạng, từ đó, giúp giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức về Đảng, có định hướng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các chi bộ nhà trường còn đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của ngành, giúp đơn vị lựa chọn những giáo viên có thành tích nổi bật, gương mẫu để giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Các chi bộ nông thôn chủ động rà soát, tạo nguồn phát triển đảng viên; huy động các đoàn thể tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động để lựa chọn những nhân tố tích cực, có lý tưởng phấn đấu vào Đảng.

Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện Trung Nguyên Nguyễn Đức Thuân cho biết: "Hiện nay, chi bộ có 4 đảng viên và 2 hồ sơ đảng viên đang chờ kết nạp. Công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thời gian qua luôn được lãnh đạo công ty quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, nhân viên phấn đấu.

Các đảng viên được kết nạp vào Đảng đều là những quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ; tích cực thực hiện nhiệm vụ được phân công, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao".

Đi đôi với đảm bảo về chỉ tiêu kết nạp, Đảng ủy xã Trung Nguyên luôn chú trọng đến chất lượng đảng viên mới. Năm 2021, 100% các đảng viên được kết nạp vào Đảng đều có trình độ văn hóa 12/12, trong đó, 5 đảng viên có trình độ chuyên môn đại học, 2 đảng viên có trình độ trung cấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy xã Trung Nguyên tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, giao việc, giao nhiệm vụ đối với quần chúng phấn đấu vào Đảng để đánh giá đúng động cơ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của quần chúng trước khi xem xét, quyết định kết nạp Đảng.

Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ dành nhiều thời gian để đánh giá công tác phát triển đảng viên; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, đảng viên dự bị và phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ đảng viên dự bị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Thanh Tuyền

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: