Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Giải pháp phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện Bình Xuyên

Thứ Sáu, 27/08/2021

Nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Bình Xuyên luôn coi trọng công tác phát triển đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để bổ sung, trẻ hóa đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, tăng sức chiến đấu cho Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên Nguyễn Minh Trung chủ trì hội nghị Thường trực Huyện ủy đánh giá tiến độ thực hiện các nội dung cam kết về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.

Đảng bộ huyện Bình Xuyên hiện có hơn 5.700 đảng viên đang sinh hoạt tại 60 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 13 Đảng bộ xã, thị trấn, 3 Đảng bộ cơ quan, 44 chi bộ hành chính, sự nghiệp.

Trong 5 năm qua, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên đã được Huyện ủy và cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chú trọng về số lượng, chất lượng đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc, đảng viên lao động trong khu vực nông thôn, trong doanh nghiệp tư nhân.

Từ năm 2015 - 2020, Đảng bộ huyện kết nạp được 878 đảng viên, trong đó, nữ 537 đảng viên, dân tộc ít người 42 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng bộ huyện đã mở lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 145 giáo viên, học sinh, sinh viên và 2 lớp cho 174 quần chúng thuộc các chi, Đảng bộ trên địa bàn. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên 75 đồng chí.

Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện Bình Xuyên gặp nhiều khó khăn do ở nông thôn phần đông quần chúng là những thanh niên làm việc trong các doanh nghiệp và đi làm ăn xa không thường xuyên có mặt ở địa phương, đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều là những người tuổi cao.

Một số quần chúng làm hợp đồng dài hạn tại doanh nghiệp không có tổ chức đảng hoặc làm ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài khi có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, nhưng tổ chức đảng nơi cư trú không tổ chức kết nạp được, bởi theo Hướng dẫn 01 của Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thì tổ chức đảng nơi cư trú chỉ xem xét kết nạp những người làm hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng.

Bên cạnh đó cũng có một số thanh niên làm việc trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, ổn định đời sống nên chưa có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng. Các tổ chức đoàn thể quần chúng chưa tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo động cơ phấn đấu cho đoàn viên, hội viên, nên chưa phát hiện được nhiều nhân tố để bồi dưỡng tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng.

Để từng bước khắc phục khó khăn về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ra Nghị quyết số 06 và Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên giai đoạn 2021- 2025.

Đảng bộ huyện nhận thức cần chú trọng công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng, nhất là ở nông thôn, ở doanh nghiệp. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; quan tâm xây dựng, củng cố các đoàn thể nhân dân ở cơ sở thực sự là nơi thu hút thanh niên, đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Theo đó, Đảng bộ huyện xác định, hằng năm có 100% chi, Đảng bộ xây dựng kế hoạch về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới; 100% chi bộ thôn, tổ dân phố kết nạp được ít nhất 1 đảng viên/năm. Đảng bộ huyện kết nạp từ 150 đảng viên trở lên/năm.

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ đề ra nhiều giải pháp, trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội Nông dân, Công đoàn cơ sở tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Thay đổi phương thức tập hợp thanh niên trước đây, chi bộ phải chủ động tìm đến với thanh niên chứ không chỉ trông chờ thanh niên tìm đến với Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp, phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng, nhất là chủ doanh nghiệp, người trong bộ máy quản lý và ban chấp hành các đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Các chi, Đảng bộ trường học xây dựng kế hoạch và có hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh, sinh viên như đối thoại, tọa đàm giữa học sinh, sinh viên với cấp ủy, tổ chức đoàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của học sinh, sinh viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tích cực tạo nguồn, phát triển Đảng từ thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người trực tiếp lao động, sản xuất, học sinh, sinh viên, đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp. Các tổ chức đảng cần chủ động có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; phân công cấp ủy viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ và giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đảng viên cho từng chi bộ.

Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng thuận lợi trong việc tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới, Trung tâm Chính trị huyện nghiên cứu đề xuất hình thức học linh hoạt, phù hợp cho một số đối tượng trong việc mở lớp như tổ chức học bằng hình thức trực tuyến, học vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính, bố trí địa điểm, thời gian cho phù hợp với từng đối tượng.

Đối với các Đảng ủy xã, thị trấn, cần tập trung chỉ đạo cấp ủy ở khu dân cư rà soát, nắm chắc nguồn để phân công nhiệm vụ bồi dưỡng kết nạp quần chúng vào Đảng. Quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên vào Đảng,

Đối với những chi bộ, Đảng bộ gặp khó khăn trong phát triển Đảng, cần quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương, để thanh niên tham gia làm kinh tế, đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng phát triển Đảng.

Những giải pháp trên là bước cụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Bình Xuyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; là cơ sở cho việc chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Nguyễn Trọng

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: