Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Vĩnh Tường

Thứ Sáu, 27/08/2021

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường hiện có có 66 chi, đảng bộ cơ sở, với hơn 9470 đảng viên. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quần chúng ưu tú được Huyện ủy và các cấp ủy đảng huyện Vĩnh Tường quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Vĩnh Tường luôn chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở đã xác định các tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, kết nạp đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; đồng thời, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Ban Thường vụ Huyện ủy đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sát với cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách các chi, đảng bộ và thành lập các tổ công tác dự sinh hoạt với chi bộ thôn, tổ dân phố theo từng quý.

Từ đó, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt thêm những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với cơ sở và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác phát triển đảng viên được Huyện ủy chú trọng, thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, trong đó, giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho từng chi, Đảng bộ cơ sở. Đồng thời, lấy đó là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng.

Từ năm 2015 đến nay, Huyện ủy Vĩnh Tường đã kết nạp được 1.500 đảng viên mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Hằng năm, Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cấp ủy cơ sở. Từ năm 2013 đến nay, đã cử hơn 2.500 lượt cấp ủy cơ sở và hơn 1.600 lượt bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do tỉnh và huyện tổ chức; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 6 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 510 học viên tham gia.

Qua các lớp tập huấn, các đồng chí cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc được trang bị thêm kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn, giải quyết, xử lý tình huống cụ thể xảy ra ở cơ sở và xây dựng được đội ngũ cấp ủy cơ sở, chi ủy và bí thư chi bộ có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Qua đó, đã củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng cấp ủy cơ sở, chi bộ gắn với xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên tinh thần quán triệt các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên có sự đổi mới mang tính xây dựng và ngày càng đi vào thực chất. Giai đoạn từ năm 2013-2017, bình quân toàn Đảng bộ có hơn 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; hơn 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Từ năm 2018 đến 2020, theo quy định mới không xếp mức trong sạch, vững mạnh đối với tổ chức cơ sở đảng và được thay bằng mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng của toàn Đảng bộ huyện bình quân không quá 20%...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Vĩnh Tường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Đổi mới lề lối, phương pháp làm việc theo hướng sâu sát, thiết thực, cụ thể, hiệu quả; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Bài, ảnh: Thúy Hường

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: