Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Bài II: Xử lý nợ xấu, khơi thông dòng vốn tín dụng

Thứ Tư, 14/10/2015

Theo số liệu của Ngân hàng nhà nước (NHNN) tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 22 chi nhánh,tổ chức tín dụng (TCTD) cấp I, 9 ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, 86 phòng giao dịch trực thuộc các TCTD, 137 điểm giao dịch của Ngân hàng CSXH tỉnh, 30 quỹ TDND cơ sở. Thực hiện việc tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, các TCTD trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đạt được mục tiêu đề ra theo lộ trình tại kế hoạch 5524 (ngày 1/10/2013) của Chủ tịch UBND tỉnh và yêu cầu của NHNN Việt Nam. Toàn ngành ngân hàng đã tập trung triển khai tích cực, đồng bộ, xử lý căn bản, triệt để các tồn tại, yếu kém của hệ thống. Từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần hỗ trợ và phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gia đình anh Lương Hữu Toản, thôn Khách Nhi Ngược, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) vay 600 triệu đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Agribank mua bò giống và đầu tư hệ thống chăn nuôi liên hoàn... Ảnh Dương Hà.
 

 

Đối với chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) 100% vốn nhà nước (Agribank Vĩnh Phúc) và các chi nhánh NHTM Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại được phê duyệt với các giải pháp đồng bộ. Tiếp tục củng cố, nâng cao thế và lực của các NHTM Nhà nước. Đặc biệt là giảm mặt bằng lãi suất và ổn định thị trường tiền tệ. Tích cực nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng. Sắp xếp lại màng lưới từ các phòng, điểm giao dịch đến đội ngũ cán bộ quản lýđồng thời kiện toàn các bộ phận chức năng kinh doanh, quản trị, điều hành. Phát triển dịch vụ ngân hàng mới, hiện đại hóa công nghệ thông tin;thực hiện cơ cấu lại hoạt động kinh doanh theo hướng lành mạnh, hiệu quả, gắn với việc thoái vốn đầu tư trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, kém hiệu quả.Đến nay, các NHTM Nhà nước vẫn thể hiện được vai trò trụ cột trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống và dẫn dắt thị trường tiền tệ, đi tiên phong trong thực hiện các chính sách của NHNN. Thị phần nguồn vốn huy động và dư nợ luôn chiếm trên 70% nguồn vốn và dư nợ các TCTD trên địa bàn tỉnh.

Các chi nhánh NHTM cổ phần tập trung củng cố, chấn chỉnh toàn diện về tổ chức, quản trị hoạt động, mở rộng quy mô, tích cực cải thiện khả năng chi trả và các chỉ số an toàn, để nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ an toàn, hiệu quả kinh doanh. Riêng chi nhánh NHTM cổ phần Đông Á vẫn phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt của NHNN. Đối với 30 quỹ TDND, NHNN tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường có quỹ triển khai quyết liệt các biện pháp cơ cấu lại, củng cố, chấn chỉnh bộ máy tổ chức, quản trị, điều hành. Đẩy mạnh huy động vốn và cho vay thành viên, bổ sung Điều lệ... NHNN tỉnh còn tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm điều lệ và nguyên tắc hoạt động Quỹ TDND.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc NHNN tỉnh cho rằng: Xử lý nợ xấu là một nội dung quan trọng của cơ cấu lại các TCTD. Mục tiêu quan trọng nhất là giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do nợ xấu gây ra, khơi thông dòng vốn tín dụng, góp phần tăng tổng cầu và tăng trưởng kinh tế. Khi tái cơ cấu phải gắn chặt với vấn đề xử lý nợ xấu, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu vừa hỗ trợ khách hàng vừa giúp các TCTD giảm được nợ xấu. Nhờ đó, từ năm 2012 đến cuối tháng 6/2015, nợ xấu đã được kiềm chế và xử lý một khối lượng đáng kể, đưa về mức 1,52% tổng dư nợ. Trong đó phải kể đến việc đôn đốc khách hàng trả nợ, kể cả miễn, giảm một phần lãi vay của 1.298 khách hàng, với số tiền 493 tỷ đồng. Gia hạn nợ, giảm nợ đối với những khách hàng tạm thời khó khăn, nhưng còn khả năng phục hồi SXKD được 6.136 khách hàng, số tiền 4.180 tỷ đồng. Tiếp tục cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng có nợ xấu nhưng có triển vọng phục hồi và phát triển được 3.035 khách hàng, số tiền 1.171 tỷ đồng. Cùng với trích lập dự phòng rủi ro 1.628 món, số tiền là 917 tỷ đồng và sử dụng để xử lý nợ xấu được 960 món, số tiền 912 tỷ đồng. Bán nợ cho Công ty quản lý nợ các TCTD Việt Nam (VAMC) được 158 món với số dư nợ gốc 274 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm dần, chất lượng hoạt động của các TCTD được cải thiện, góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay tốt hơn.

Tính đến cuối tháng 9/2015, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh đạt 34.150 tỷ đồng, tăng 22,2% so cùng kỳ, tăng 10,16% so với cuối năm 2014, thanh khoản các ngân hàng dồi dào. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 30.120 tỷ đồng, tăng 17,27% so cùng kỳ, tăng 9,55% so với cuối năm 2014. Các TCTD tập trung cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên như: Nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ DN nhỏ và vừa, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, cho vay DN theo các thành phần kinh tế, cho vay xây dựng nông thôn mới... Đồng vốn tín dụng chuyển dịch theo hướng tích cực, chủ yếu cho vay SXKD, dịch vụ và đầu tư phát triển. Hệ thống dịch vụ như:Chuyển tiền điện tử, máy rút tiền tự động (ATM), các điểm đọc thẻ (POS) phát triển cả về quy mô, chất lượng đem lại nhiều tiện ích, đáp ứng nhu cầu thanh toán luân chuyển vốn tiền tệ của các tổ chức và cá nhân. Nguồn vốn tín dụng đã và đang góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ dân, hỗ trợ thị trường, tạo công ăn, việc làm cho người lao động, ổn định kinh tế - xã hội ở địa phương.

Kết quả quan trọng và tích cực trong việc tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, khơi thông dòng vốn tín dụng là nền tảng để ngành Ngân hàng hoạt động và phát triển lành mạnh trong những năm tới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tái cơ cấu, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên nhằm tạo ra giá trị gia tăng về việc làm, kiềm chế nợ xấu phát sinh... Góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra./.

Hồng Quân


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: