Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Nền tảng phát triển nền tài chính bền vững

Thứ Hai, 24/08/2015

Vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của tình hình suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, những năm gần đây, Vĩnh Phúc vẫn đạt được những kết quả vượt trội về thu NSNN và thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn để phục hồi và phát triển nền kinh tế. Con số hơn 20.000 tỷ đồng thu NSNN năm 2014 đã đánh dấu một điểm mốc quan trọng để Vĩnh Phúc tự tin trên chặng đường tiếp theo: Chặng đường của nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều tiềm lực đang được phát huy.

Số liệu mới nhất trình Kỳ họp thứ 13 HĐND khóa XV của tỉnh đó là: Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt xấp xỉ 11.600 tỷ đồng, bằng 52% dự toán và bằng 116% so cùng kỳ; ước cả năm 2015 đạt hơn 22.000 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và bằng 105% so thực hiện năm 2014. Với sự phát triển ở cấp số cộng trên lĩnh vực tài chính - ngân sách và những chuyển biến tích cực, đồng đều ở nhiều lĩnh vực, Vĩnh Phúc đã và đang phát huy được tiềm lực của mình. Đặc biệt, với những giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển SXKD cũng như thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp và đẩy mạnh xuất khẩu đã tạo được động lực mạnh mẽ, giúp tỉnh phát triển nguồn thu và tăng trưởng về nhiều mặt.

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng, dẫn đến lượng hàng hóa tồn mặc dù có chuyển biến song vẫn khá cao, thị trường bất động sản hầu như chưa có dấu hiệu phục hồi vững chắc, số doanh nghiệp nhỏ và vừa phải dừng hoạt động hoặc giải thể còn nhiều..., trên cơ sở xác định nhiệm vụ thu NSNN có tính chất quyết định đến sự phát triển lâu dài và vững chắc, ngay từ đầu năm, ngành Thuế Vĩnh Phúc đã tổ chức chỉ đạo thu một cách quyết liệt, gắn chỉ tiêu thu với các phong trào thi đua toàn ngành; tập trung triển khai và áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, chống thất thu; khai thác triệt để các nguồn thu; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý kê khai và kế toán thuế; thanh, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế và đôn đốc, xử lý cưỡng chế nhằm thu hồi các đơn vị nợ đọng thuế; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế…, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ NSNN, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế.

Cùng với ngành Thuế, Sở Tài chính đã tham mưu với UBND tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn ODA; đồng thời thực hiện nghiêm quy định Luật đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn NSNN. Đồng thời, tăng cường quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà Nước, trên cơ sở giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, tư vấn cho các nhà thầu chấp hành các quy định của Nhà nước, của tỉnh. Sở đã xây dựng 10 giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính NSNN; huy động, phân phối, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, từng bước cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, đảm bảo an ninh tài chính, góp phần giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo nền kinh tế phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, quốc phòng an ninh.

Việc tập trung tháo gỡ khó khăn thông qua chương trình tái cơ cấu kinh tế, tăng cường quản lý nguồn thu, chỉ đạo các ngành chức năng tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng XDCB và nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường… là những giải pháp đồng bộ của Vĩnh Phúc nhằm từng bước kiểm soát lạm phát, tìm sự hài hòa giữa lợi ích của người tiêu dùng với doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung điều hành quản lý thu NSNN, thường xuyên đánh giá, phân tích nguyên nhân tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, sát với thực tế và dự báo các nguồn thu để đề xuất các giải pháp phối hợp quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, đa dạng hoá nội dung và các dịch vụ hỗ trợ thủ tục hành chính cho người nộp thuế; ngành Tài chính tiếp tục phân bố, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước… là những việc làm thường xuyên, nhưng lại mang tính trọng tâm, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tài chính - ngân sách.

Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và với tiền đề vững chắc từ kết quả thu NSNN những năm qua; đặc biệt với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Vĩnh Phúc phấn đấu sẽ hoàn thành và vượt thu NSNN 5% so với dự toán pháp lệnh, tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu cả nước về thu NSNN và tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng góp phần phát triển nền tài chính bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Hồng ChiếnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: