Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Vĩnh Phúc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

Thứ Năm, 12/02/2015

Năm 2014 vẫn được xem là một năm có nhiều khó khăn cho các hoạt động phát triển kinh tế, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, các ngành và các tầng lớp nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các ngành sản xuất cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển... Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm và từng bước được xã hội hoá đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Nhằm đảm bảo an sinh cho người nghèo, hiện nay, tỉnh ta đang triển khai một số định mức trợ cấp xã hội đối với đối tượng chính sách cao hơn so với quy định của Trung ương, điều đó tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Bởi đối với Vĩnh Phúc, công tác giảm nghèo và thực thi chính sách bảo trợ xã hội luôn là mối quan đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và chiến lược đảm bảo phát triển con người, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển, mức sống của người dân giữa các vùng, địa bàn. Để chương trình giảm nghèo đạt hiệu quả, các sở, ngành, đơn vị trên địa bàn đã có sự phối hợp có các giải pháp hữu hiệu triển khai tới người nghèo như: chính sách cho vay hộ nghèo, chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo; điều tra, rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn mới đến 2015 để hỗ trợ nhà ở hộ nghèo....Năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai chính sách vay vốn hộ nghèo cho 24.150 lượt hộ nghèo với tổng số dư nợ 462.500 triệu đồng, (Bình quân mức vay 19 triệu đồng/ hộ, lãi suất 0,65%/ tháng) đã giúp hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Trong năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Lao động- TB&XH đã phối hợp với MTTQ, sở Xây dựng tiếp tục tiếp tục điều tra, rà soát hộ nghèo có khó khăn về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn mới đến 2015, để triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở hộ nghèo. Năm 2014, hàng trăm hộ nghèo đã được các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp cùng cộng đồng chung tay hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà Đại đoàn kết, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống. 100% hộ nghèo được cấp giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2014 để làm cơ sở hưởng thụ các chính sách ưu tiên; ngành BHXH đã cấp trên 86.000 thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo và người dân xã 135. Cùng với chính sách hỗ trợ trực tiếp, các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn, trong đó có đối tương người nghèo, cận nghèo có cơ hội việc làm, có thu nhập, ổn định cuộc sống. Trong năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 24.500 lao động, trong đó: Giải quyết việc làm trong lĩnh vực công nghiệp được 10.894 người; giải quyết việc làm trong nông nghiệp được 4.563 người; trên 5.300 lao động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và gần 2.250 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài .....Đồng thời, với các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo thoát nghèo bền vững thông qua hình thức vay vốn, giải quyết việc làm.... thì công tác truyền thông về giảm nghèo được các cấp, các ngành chú trọng. Đây cũng là một trong những yếu tố tác động tích cực trong công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Việc tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là với chính hộ nghèo, hộ cận nghèo trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo; đồng thời đa dạng hoá nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, đề án vì người nghèo trên địa bàn tỉnh. Bằng nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh, chính sách của trung ương giúp hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận, hưởng thụ chính sách kịp thời, từng bước góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2014 xuống còn 3,63%, giảm 1,3% so với năm 2013.

Không chỉ chăm lo cho người nghèo có cơm ăn, áo mặc, nhà ở mà cấp uy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã luôn chăm lo, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi với người có công theo quy định của Đảng, Nhà nước. Sự quan tâm của tỉnh còn được thể hiện qua việc ban hành những chính sách ưu đãi đặc thù như: Hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khoẻ; đào tạo nghề, tạo việc làm; ưu tiên trong tuyển dụng, sắp xếp bố trí việc làm cho con liệt sỹ, con thương bệnh binh nặng, con của người có công… Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc đời sống người có công với cách mạng tiếp tục được duy trì và phát triển trong toàn xã hội. Đến hết năm 2014, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới được trên 5.500 nhà cho các gia đình chính sách. Đến nay, toàn tỉnh không còn hộ chính sách phải ở nhà dột nát. Trong năm 2014, từ nguồn ngân sách Nhà nước, toàn tỉnh đã tiến hành tu sửa, nâng cấp 20 nghĩa trang liệt sỹ; giải quyết chế độ mai táng phí và tuất đối với thân nhân người có công: 1.265 trường hợp; quyết định trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng cho 802 mẹ được Chủ tịch nước Quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện điều dưỡng cho trên 9.000 lượt đối tượng người có công....tổ chức thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công và Chương trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ nhằm đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng.

Từ việc triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn đã từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người có công với cách mạng. Điều đó thể hiện truyền thống tốt đẹp của người dân Vĩnh Phúc, đồng thời giúp Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển.

Hoàng Nga


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: