Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Thành công xây dựng Nông thôn mới từ công tác dân vận

Thứ Hai, 02/02/2015

Sau 4 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Văn (Yên Lạc) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, trở thành một điểm sáng của phong trào xây dựng NTM của huyện Yên Lạc. Bài học thành công nơi đây, bắt nguồn từ việc thực hiện tốt công tác dân vận, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về vai trò chủ thể của mình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.

Nằm ở phía Bắc của huyện Yên Lạc, với tổng diện tích tự nhiên hơn 702,5 ha, gồm có 4 làng, chia làm 12 thôn dân cư, với hơn 2.600 hộ gia đình và gần 11.100 nhân khẩu; bình quân diện tích đất sản xuất 400 m2/người. Là xã thuần nông, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Những năm trước và đầu thời kỳ đổi mới (1980-1990), xã Đồng Văn vẫn còn là một trong những xã nghèo nhất trong 45 xã, thị trấn của huyện Vĩnh Lạc cũ. Năm 1996, sau khi chia tách huyện thành hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường, cũng là bắt đầu bước vào thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước; nhận thức được những điều kiện khó khăn và thuận lợi của địa phương, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quần chúng quyết tâm tìm tòi, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng các giống cây trồng, vật nuôi năng suất chất lượng cao; mở rộng dịch vụ thương mại; từ đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong việc hoàn thành mục tiêu KT-XH hàng năm.

Đồng chí Trần Văn Chế, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đồng Văn luôn xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng NTM. Ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, triển khai đồng bộ, kịp thời tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: Phát trên loa truyền thanh, kẻ khẩu hiệu, pa no, áp phích…; trưng bày tại các trung tâm xã, và thôn, nơi nhiều người qua lại để mọi người thấy rõ lợi ích của việc xây dựng NTM. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của xã thường xuyên được kiện toàn và đổi mới nội dung hoạt động, nội dung tuyên truyền vận động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Tất cả các chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện xây dựng NTM đều có sự tham gia của người dân với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, để người dân cũng được hưởng lợi ích từ phong trào xây dựng NTM. Từ đó, các chủ trương, kế hoạch của xã, của thôn về xây dựng NTM đều được triển khai một cách thuận lợi tới nhân dân trong xã.

Để công tác dân vận phát huy hiệu quả, xã có nhiều cách làm sáng tạo, với nhiều hình thức như: Xây dựng tiểu ban dự án, chỉ đạo điều hành gồm 11 người; tổ tổng hợp giúp việc BCĐ thực hiện Chương trình xây dựng NTM của xã. Các thành viên Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị là trung tâm tuyên truyền vận động toàn dân tham gia các phong trào của xã về xây dựng NTM. Trong 4 năm qua (2011-2014), MTTQ xã tổ chức tuyên truyền cho hơn 2.350 lượt người; Hội CCB tổ chức 13 hội nghị, với 536 lượt hội viên tham gia; Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền 7 hội nghị, với gần 700 hội viên tham gia; Hội LHPN tổ chức 132 hội nghị cho hơn 1.630 lượt chị em tham gia; Đoàn Thanh niên tổ chức 7 hội nghị với 913 lượt ĐVTN tham gia. Các Ban phát triển NTM ở thôn tổ chức họp dân được 24 cuộc (bình quân mỗi thôn họp 2 lần/năm) với hơn 1.760 lượt người tham gia. Các hoạt động VHVN, sân khấu hóa trong hội thi, hội diễn văn hóa - văn nghệ, tọa đàm để tuyên truyền về xây dựng NTM được người dân hưởng ứng tích cực.

Trong mỗi đoàn thể, tổ chức chọn một phong trào tiêu biểu để tập trung hội viên và nhân dân tham gia, như Hội LHPN xã vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Thanh niên thi đua sáng tạo trong xây dựng NTM và tham gia vệ sinh môi trường". Hội CCB phát động phong trào thi đua “Phát huy dân chủ, giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng; vận động hội viên hiến đất, mở đường”. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng NTM ở xã Đồng Văn nhận được sự đồng tâm, hiệp lực của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; nhiều người dân tự nguyện hiến đất thổ cư, đất sản xuất, tham gia các phong trào xây dựng cổng ngõ sạch đẹp, làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo một cách bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc...

Ông Trần Ngọc Giang, Thường trực Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận xã Đồng Văn khẳng định: Từ việc làm tốt công tác dân vận, 4 năm qua, xã Đồng Văn huy động vốn làm được hơn 4.000m2 đường bê tông trục xã, liên xã, 100% đường liên thôn, liên xã được bê tông; 80% đường xóm ngõ được bê tông, lát gạch; hơn 8,1 km đường nội đồng bằng bê tông, đạt 28,8% đường nội đồng dành cho xe cơ giới; kiên cố hóa hơn 16,800 m kênh mương, chiếm 31,3% hệ thống kênh mương; 100% hộ được sử dụng điện thắp sáng. Hệ thống cả 3 cấp học gồm tiểu học, mầm non, THCS đều đạt chuẩn quốc gia, riêng trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2; 12/12 thôn có nhà văn hóa; riêng nhà văn hóa xã rộng gần 16 nghìn m2; 3/4 thôn có nhà văn hóa rộng rãi thoáng mát, trị giá mỗi nhà từ 5-6 tỷ đồng, là nơi sinh hoạt hội họp của nhân dân. Với cách làm năng động, sáng tạo, mở rộng dịch vụ kinh doanh, thu nhập của người dân ngày càng tăng cao. Nếu như năm 2012, thu nhập bình quân đạt 24,5 triệu đồng/người, đến 2014 nâng lên 28,12 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,87%; 91,6% nhà ở của người dân đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng; hơn 90% số hộ, 4/4 làng đạt LVH. Chỉ tính riêng 3 năm vừa qua, nhân dân trong xã xây mới 268 nhà ở vững chắc, trong đó gần 30% nhà cao tầng, sửa chữa cải tạo, nâng cấp 74 nhà với tổng giá trị hơn 272 tỷ đồng. Đặc biệt, được sự hỗ trợ của Sở KH&CN xã thành lập HTX môi trường; có 72% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, chiếm 67% số hộ toàn xã. Xung quanh các thôn, làng đều được xây rãnh thoát nước, có nắp đạy, đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh lây lan dịch bệnh.

Tổng giá trị huy động 4 năm để xây dựng NTM toàn xã (2011-2014) là hơn 358,95 tỷ đồng; trong đó, năm 2014 là 7,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh là gần 8,4 tỷ đồng, chiếm 2,33%; ngân sách huyện hơn 12,7 tỷ đồng, chiếm 3,55%; ngân sách xã 44,7 tỷ đồng, chiếm 13,6%. Vốn huy động doanh nghiệp gần 8,2 tỷ đồng, chiếm 2,3%; nhân dân đóng góp được gần 281 tỷ đồng, chiếm 78,2%; trong đó tiền mặt là 278,46 tỷ đồng, 2.119 ngày công lao động; các hộ dân hiến hơn 3.108 m2 đất thổ cư, đất sản xuất mở rộng đường và không nhận số tiền đền bù trị giá hàng tỷ đồng.

Đến nay, xã Đồng Văn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành công đó là sự vận dụng linh hoạt lời Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thành công đó, bắt nguồn việc làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong việc duy trì phong trào xây dựng nông thôn mới giàu mạnh, ấm no, dân chủ, văn minh và hạnh phúc.

Hồng Nguyễn


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: