Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 27/12/2014

Với đặc điểm là một huyện miền núi có 44% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), Huyện ủy Tam Đảo nhận thức rõ được vai trò quan trọng của các đảng viên người DTTS. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở những chi, Đảng bộ tập trung đông người DTTS trên địa bàn huyện như xã: Minh Quang, Hồ Sơn, Đạo Trù.

Đảng bộ huyện Tam Đảo có 48 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 3.400 đảng viên. Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên để bổ sung những quần chúng ưu tú cho Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, cấp ủy các cấp trong toàn huyện xây dựng kế hoạch tạo nguồn, giới thiệu bồi dưỡng kiến thức, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng đến kết nạp Đảng. Các tổ chức đoàn thể ở cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua lao động, sản xuất. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến những quần chúng là phụ nữ và người DTTS. Mỗi năm, Tam Đảo có khoảng 1/3 số đảng viên mới được kết nạp là người DTTS Từ đầu nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay, Đảng bộ huyện Tam Đảo kết nạp được 853 đảng viên, trong đó nữ 378 đồng chí (chiếm 44,3%), người DTTS 222 đồng chí, chiếm 26%. Năm 2014, toàn huyện kết nạp được 239 đảng viên, vượt 22% so với kế hoạch, trong đó đảng viên là người DTTS là 66 người (27%).

Thực hiện chủ trương phát triển đảng viên là người DTTS, cấp uỷ các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng về Điều lệ Đảng; đồng thời nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để quần chúng noi theo. Thông qua nhiều phong trào, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó giúp các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, tập trung vào các quần chúng DTTS là đoàn viên ưu tú, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, cán bộ thanh niên, trưởng, phó đoàn thể các tổ chức hội, đoàn thể... Phân công các đồng chí Đảng uỷ viên theo dõi, phụ trách từng thôn dân cư, tăng cường đảng viên trẻ về các thôn cùng tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú giới thiệu với cấp ủy để xem xét kết nạp.

Khi đã lựa chọn được những quần chúng ưu tú, công tác bồi dưỡng kiến thức, nhận thức về Đảng được Huyện ủy đặc biệt chú trọng. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đến nay, BTV Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 751 quần chúng. Ngoài các lớp mở thường xuyên theo kế hoạch, năm 2014, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các xã rà soát đội ngũ trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng, phó các đoàn thể ở 104 thôn, tổ dân phố chưa phải là đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong số những quần chúng này, có nhiều người là dân tộc Sán Dìu, được cộng đồng tín nhiệm. Khi trở thành đảng viên, thông qua sự tuyên truyền, tính gương mẫu của họ, chắc chắn những chủ trương, đường lối của Đảng sẽ đến gần, đến nhanh hơn với người dân nói chung và cộng đồng người DTTS nói riêng.

Chia sẻ về công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số ở Đảng bộ xã Hồ Sơn, đồng chí Lâm Thanh Sinh, Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Xã Hồ Sơn hiện có 13 chi bộ với 236 đảng viên, trong đó 44 đồng chí đảng viên là người dân tộc Sán Dìu. Chỉ có khoảng 28% dân số là người dân tộc Sán Dìu, nhưng trong cơ cấu BCH Đảng ủy và bộ máy cán bộ. Cán bộ, đảng viên là người DTTS luôn chiếm tỷ lệ 50%. Những cán bộ, đảng viên thực sự phát huy vai trò của mình trong việc cùng cấp ủy, chính quyền phát triển mọi mặt của địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay công tác phát triển đảng viên người DTTS ở huyện gặp phải một số khó khăn, trong đó có việc nâng cao nhận thức về Đảng và nêu cao ý thức, tinh thần phấn đấu vào Đảng cho quần chúng là người DTTS. Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng đến nguồn đối tượng DTTS, tạo cơ hội để họ được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mai Thơ


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: