Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Vượt khó giành thắng lợi

Thứ Ba, 08/07/2014

Dấu hiệu phục hồi sau suy thoái kinh tế toàn cầu đã rõ nét, khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm ngoái đạt tới 8,19%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (4,9%). Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ đạt 3,5%, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (5,18%), nhưng nhiều chỉ tiêu đạt cao so với cùng kỳ, nhất là thu hút đầu tư và thu ngân sách.

Nhà máy sản xuất pít tông của Công ty Honda Việt Nam mới đi vào hoạt động có công suất 2,4 triệu sản phẩm/năm. Ảnh Văn Hiên

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014, tỉnh xác định vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chủ đề của năm được xác định là “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới”. Với quyết tâm cao độ, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2014, kinh tế của tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng.

Sản xuất nông nghiệp tuy gặp thời tiết không thuận lợi, giá cả vật tư tăng cao, giá bán sản phẩm thấp (một số sản phẩm thấp hơn giá thành), dịch bệnh luôn tiềm ẩn... song tốc độ tăng trưởng của ngành vẫn đạt 3,7%; trồng trọt vẫn là vụ được mùa (năng suất lúa ước đạt 60,37 tạ/ha, tăng so với cùng kỳ); chăn nuôi tuy không xảy ra dịch bệnh nhưng do giá vật tư đầu vào tăng cao, giá sản phẩm giảm nên người chăn nuôi chưa “mặn mà” đầu tư. Tổng đàn trâu, bò và đàn gia cầm giảm; giá trị ngành chăn nuôi giảm 1,6% so cùng kỳ. Sản xuất thuỷ sản, lâm nghiệp vẫn giữ ổn định.

Sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu ấm lên, mặc dù vậy, ngành công nghiệp-xây dựng vẫn tăng trưởng ở mức thấp (1,6%). Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu vẫn giữ mức tăng khá so cùng kỳ (ô tô các loại tăng 19,2%; gạch ốp lát tăng 14,4%); tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ và do điều chỉnh chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư nên có sự sụt giảm (xe máy giảm 6,2%; thức ăn chăn nuôi giảm 8,2% so cùng kỳ), đã làm cho tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở cả 3 khu vực thấp hơn so với cùng kỳ, nhất là khu vực FDI. Đây là nguyên nhân chính làm tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt thấp. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm đã giảm 0,16%, chỉ số tiêu thụ giảm 3,89% và chỉ số hàng tồn kho tăng tới 4,94%.

Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá (8,8%), đáp ứng tốt cho sản xuất, tiêu dùng và đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất của 14 ngành dịch vụ đều có sự tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng tới 58% so cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu tăng 13%. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 1,6 triệu lượt du khách, tăng 45,4% so cùng kỳ; doanh thu du lịch tăng hơn 36%.

6 tháng đầu năm nay, Công ty TNHH Công nghệ Cosmos (KCN Khai Quang) có doanh thu gần 600 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 13 tỷ VNĐ. Ảnh Văn Hiên

Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch, riêng các công trình trọng điểm giải ngân đạt 60,5% kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 (53%); tuy nhiên nợ đọng xây dựng cơ bản còn ở mức cao (hơn 3.200 tỷ đồng).

Hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục đổi mới, đạt kết quả khá. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thu hút được 39 dự án, trong đó có 21 dự án DDI với số vốn đăng ký 2.457 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 140% về số dự án và 164% về vốn đăng ký; có 18 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 182,1 triệu USD, so với kế hoạch đạt 120% về số dự án và 101% về vốn đăng ký. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm đã thu hút đầu tư vượt kế hoạch cả năm. Đây là năm thứ hai liên tiếp, tỉnh ta đạt kết quả cao trong thu hút đầu tư. Theo đánh giá của các chuyên gia, bên cạnh yếu tố thuận lợi do kinh tế thế giới đã từng bước phục hồi thì các chính sách tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước kết hợp với xúc tiến đầu tư tại chỗ của tỉnh đã bắt đầu phát huy tác dụng. Cùng với đó, những nỗ lực trong cải cách hành chính, nhất là cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2013 tăng 17 bậc) đã làm cho môi trường đầu tư của tỉnh hấp dẫn hơn, thu hút nhiều nhà đầu tư đến với Vĩnh Phúc.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 264 doanh nghiệp dân doanh đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.239 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm 5% về số lượng doanh nghiệp và 7% về số vốn. Số doanh nghiệp không hoạt động vẫn ở mức cao (2.032 doanh nghiệp), chiếm tới 34,2% tổng số doanh nghiệp.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 9.700 tỷ đồng, đạt 54,5% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt hơn 8.270 tỷ đồng, đạt 57,4% dự toán, tăng 16% so cùng kỳ. Riêng thu thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tiếp tục giảm, ước đạt 1.300 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ, đạt 41,9% dự toán. Đây cũng là yếu tố tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của các ngành chức năng, chỉ tiêu thu ngân sách năm nay vẫn có khả năng đạt và vượt dự toán (trừ thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu).

Tập trung các giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH cả năm

Chỉ tiêu đặt ra trong năm nay là kinh tế tăng trưởng 6-6,5%. Muốn đạt được mục tiêu này, trong 6 tháng cuối năm, kinh tế của tỉnh cần có sự bứt phá (phải đạt mức tăng trưởng 9-9,5%). Phân tích các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia cho rằng, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế, việc tạo ra đột phá trong lĩnh vực này là không thể. Các ngành dịch vụ mặc dù tăng trưởng đều song chưa có cơ sở để tạo sức bật. Yếu tố quan trọng nhất là lĩnh vực công nghiệp. Sản phẩm chủ yếu của lĩnh vực này mặc dù có tăng song cũng đối mặt với khó khăn. Cụ thể là sản phẩm ô tô, trong 6 tháng đầu năm tăng tới 19,2%, tuy nhiên trong lộ trình cắt giảm thuế khi tham gia khu vực mậu dịch tự do Asean (AFTA) sẽ phải cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại. Đối với xe máy, trị trường được đánh giá là bắt đầu bão hoà, trong 6 tháng đầu năm sản phẩm này giảm tới 6,2%; các nhà sản xuất cũng tính tới phương án xuất khẩu và điều chỉnh phân khúc xe. Một yếu tố khác là thuế xuất nhập khẩu và giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Theo kế hoạch T.Ư giao, năm nay tỉnh ta phải thu 3.000 tỷ đồng; tuy nhiên trên cơ sở tính toán các nguồn thu, các chuyên gia trong ngành dự báo chỉ đạt khoảng 2.800 tỷ. Dự báo trên là có cơ sở bởi nhiều linh kiện trước đây phải nhập, các nhà sản xuất trong nước đã sản xuất được. Đây là bước đi nằm trong chiến lược nâng cao tỷ lệ nội địa hoá của các nhà sản xuất trong nước và về lâu dài, nguồn thu từ sắc thuế này sẽ có xu hướng giảm.

Tuy khó khăn là vậy song UBND tỉnh không đề cập đến điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho thấy quyết tâm của UBND tỉnh trong điều hành kinh tế 6 tháng cuối năm. Nhìn nhận khách quan, mặc dù còn có những khó khăn nhưng kinh tế của tỉnh cũng có nhiều điểm sáng. Trong 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 8.700 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ. Mặt bằng giá cả thị trường ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so cùng kỳ có xu hướng giảm qua từng tháng. Dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 15,4% so cùng kỳ cho thấy khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp bước đầu được cải thiện. Trong 6 tháng cuối năm, một số dự án đang triển khai sẽ đi vào hoạt động sẽ đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng vào cuối năm, nhất là sản phẩm ô tô, xe máy cũng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo nguồn thu cho ngân sách...

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp: Hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với giải quyết việc làm khu vực nông thôn; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa và chuẩn bị các điều kiện triển khai vụ đông năm 2014-2015 và vụ xuân 2015. Trong lĩnh vực công nghiệp: Các sở, ngành sẽ khảo sát tình hình thực tế của các doanh nghiệp sản xuất trọng điểm trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mặt hàng có sản lượng giảm so cùng kỳ để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất phát triển. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, lao động, vốn vay cho các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực dịch vụ, tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ, du lịch để có kế hoạch thực hiện phù hợp, hiệu quả. Mặt khác, tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời đôn đốc các dự án đã cấp phép đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác. Ngoài ra, tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước, chống thất thu; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới...

Kinh nghiệm chống chọi với suy thoái kinh tế trong những năm qua cho thấy, dù khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng và những giải pháp sáng tạo chúng ta vẫn sẽ vượt qua.

N.PTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: