Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Tam Dương tăng cường các biện pháp quản lý đất đai

Thứ Hai, 26/05/2014

Quản lý Nhà nước về đất đai luôn là lĩnh vực phức tạp dễ dẫn đến những sai phạm, cũng như tham nhũng, khiếu kiện, tranh chấp đất đai.....Trước đây, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương được xem là một trong những huyện có nhiều phức tạp, tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất hành lang đường.... vẫn xảy ra trên địa bàn một số xã, thị trấn.

Gia đình ông Đỗ Ngọc Liên, thôn 2, xã Hoàng Hoa (Tam Dương) tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trên đất quy hoạch khu công nghiệp Tam Dương II.

Theo báo cáo của UBND huyện Tam Dương, thời điểm trước tháng 3 năm 2013, toàn huyện có trên 720 trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất với diện tích vi phạm là 215.969 m2, trong đó: có 123 trường hợp lấn chiếm đất nông, lâm nghiệp với diện tích vi phạm là trên 16.200m2 ; 82 trường hợp lấn chiếm trên 2.400m2 đất giao thông; gần 390 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp với diện tích vi phạm là 145.000m2; giao đất trái thẩm quyền 46.252m2 cho 134 trường hợp.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện thì nguyên nhân của những vi phạm trên là do: một số xã, thị trấn chưa quan tâm, còn buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, có biểu hiện né tránh, e ngại trong xử lý các vi phạm. Hoặc do không được phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ thời điểm mới phát sinh vi phạm nên hầu hết các trường hợp được phát hiện sau khi đã xây dựng công trình kiên cố dẫn đến khó khăn phức tạp cho việc giải quyết xử lý do đội ngũ trưởng thôn, cán bộ địa chính, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chưa có biện pháp hữu hiệu. Sau khi phát hiện sai phạm, việc xử lý của một số xã, thị trấn chưa được quyết liệt, xử lý mang tính hình thức và chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc lập biên bản vi phạm hành chính thông thường nên có những trường hợp vi phạm đã đình chỉ nhưng cố tình xây dựng, đến khi hoàn thiện thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật thì người vi phạm đã xây dựng xong công trình kiên cố.

Bên cạnh đó, nhiều chính quyền địa phương chưa phát hiện và ngặn chặn kịp thời các hành vi sai phạm, thiếu kiên quyết trong khắc phục hậu quả các hành vi sai phạm, thậm chí có trường hợp còn tiếp tay cho sai phạm vì lợi ích cục bộ của địa phương và quyền lợi của cá nhân mà làm trái các quy định về quản lý đất đai. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm về đấi đai chưa được tiến hành thường xuyên, đội ngũ chưa đủ mạnh và trách nhiệm chưa cao, trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu (Chủ tịch UBND các xã, thị trấn) chưa được quy định chặt chẽ, thiếu gương mẫu, buông lỏng trong công tác quản lý.

Xác định được những hình thức vi phạm và nguyên nhân dẫn đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai trước đây, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản về công tác quản lý đất đai. Trong đó, có Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND huyện đã tiến hành ký cam kết với 13 Chủ tịch UBND của 13 xã, thị trấn trên địa bàn. Nội dung bản cam kết nêu rõ: Từ ngày 14/3/2013, không để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào trên địa bàn lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích, khai thác, hạ cốt đất, khai thác, tập kết cát sỏi trái phép. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm từ trước ngày ký cam kết (14/3/2013), UBND xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch, phương án xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ở các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải thích những vướng mắc trong dân. Sau khi người dân đã giải đáp rõ thì được tổ chức ký cam kết với chính quyền địa phương không vi phạm về đất đai. Đồng thời, thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tư vấn cho các xã, thị trấn và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các trường hợp vi phạm tại các xã Hướng Đạo, Kim Long và thị trấn Hợp Hoà.

Tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý đất đai, nhất là giải quyết dứt điểm nhiều vụ vi phạm quản lý, sử dụng đất đai, đến nay, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện Tam Dương đã dần đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả tích cực. Tại các xã, thị trấn đã có sự quan tâm, tăng cường hơn trong quản lý của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nên những vi phạm về đất đai và môi trường có chiều hướng giảm ở một số địa phương. Việc cấp đất trái thẩm quyền, chuyển nhượng đất nông nghiệp, lâm nghiệp sai quy định được chấm dứt.

Sau một năm triển khai đồng bộ các biện pháp trong quản lý, sử dụng đất đai và giải quyết những sai phạm, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn huyện đã xử lý được 477 trường hợp vi phạm quản lý, sử dụng đất, hiện tại toàn huyện còn 247 trường hợp vi phạm với diện tích vi phạm là gần 63.000m2, cụ thể: còn 12 trường hợp lấn chiếm đất nông, lâm nghiệp với diện tích vi phạm là 1.300m2, đã có hình thức xử lý 7 trường hợp; 32 trường hợp lấn chiếm đất giao thông; trên 200 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông, lâm nghiệp với diện tích vi phạm gần 60.600m2, đã có hình thức xử lý 76 trường hợp; còn 1 trường hợp chuyển nhượng đất nông, lâm nghiệp trái phép với diện tích vi phạm 840m2 .

Để phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương nhấn mạnh: Trước hết, Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản của Huyện uỷ, UBND huyện về công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường. Tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch trung tâm các xã, trung tâm cụm xã; tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của cán bộ chuyên môn đối với quản lý tài nguyên, môi trường. Lãnh đạo huyện kiên quyết kiểm điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong hoạt động công vụ còn để lại nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Chủ động rà soát, phân loại đối với các hành vi vi phạm về quản lỷ, sử dụng tài nguyên, môi trường, trên cơ sở đó lập kế hoạch giải quyết, đề xuất phương án để từng bước giải quyết dứt điểm các vi phạm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phải đựơc làm thường xuyên, liên tục tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người hiểu và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Bài, ảnh Hoàng Nga


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: