Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
Xây dựng văn hóa công vụ vì nhân dân

Việc xây dựng văn hóa, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) là yêu cầu cần thiết để hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục vụ nhân dân.

Cán bộ, đảng viên xã Minh Quang “tự soi” trong từng nhiệm vụ

Việc “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên xã Minh Quang, huyện Tam Đảo thực hiện thường xuyên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên tự sửa những hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và nâng cao ý thức, 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tình hình mới

Sau 20 năm (2002-2021) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, cùng những nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khu vực KTTT của Vĩnh Phúc đã có bước phát triển cả về chất và lượng, khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển KT-XH.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng

Ngày 26/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua một năm thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng cho hàng trăm dự án, công trình với tổng diện tích 1.376,6ha;

Thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, 

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) không ngừng nghiên cứu ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; 

Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết ĐHĐB Phụ nữ tỉnh lần thứ XV đề ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh không ngừng sáng tạo, linh hoạt triển khai thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực,

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 1862 của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Phúc đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. 

Nhiều giải pháp thúc đẩy khu vực dịch vụ

Thực hiện Quyết định số 531 ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030,