Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống
Tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời

Nhằm nâng cao đời sống văn hóa, hưởng thụ tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục-thể thao (TDTT) và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục-thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Tạo đột phá trong đơn vị sự nghiệp công lập

Kỳ III: Gỡ khó cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ


Tạo đột phá trong đơn vị sự nghiệp công lập

Kỳ I: Tăng tự chủ, nâng trách nhiệm


Thẳng thắn tự soi, nghiêm túc tự sửa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chi bộ Dân quân, Đảng bộ Phòng Tham mưu là tập thể duy nhất trong Đảng bộ Quân sự tỉnh vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh 5 năm (2015-2020).

Tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Với phương châm “công khai, dân chủ, sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương”, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh ở thành phố Phúc Yên đã đạt được kết quả tích cực. 

Đảng bộ phường Hội Hợp: Nhiều giải pháp đột phá xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là giải pháp mang tính đột phá và thiết thực nhằm tạo chuyển biến trong công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM )của Đảng bộ phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên. 

Những chính sách hợp lòng dân

Với những chính sách cụ thể, phù hợp cho từng đối tượng, từng thời kỳ, việc ban hành kịp thời các nghị quyết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng tạo động lực thúc đẩy các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Khắc phục hạn chế để xây dựng Đảng vững mạnh

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa”, Đảng bộ xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường đã có nhiều giải pháp thiết thực,