Sức khỏe đời sống

Huyện Tam Đảo lập hồ sơ khám và quản lý sức khỏe toàn dân

Thứ Tư, 05/09/2018

Nhằm làm tốt công tác tổ chức khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân và đưa hồ sơ quản lý theo mô hình quản lý sức khỏe toàn dân, UBND huyện Tam Đảo đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ.

Huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, lợi ích và trách nhiệm của các cấp, ngành và mỗi người dân trong việc quản lý sức khỏe. Tuyến y tế cơ sở tổ chức triển khai lập hồ sơ khám sức khỏe ban đầu, thực hiện quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn; đưa công tác lập hồ sơ khám và quản lý sức khỏe toàn dân gắn liền với công tác xây dựng, duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020.

Cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn, đội ngũ cộng tác viên dân số và y tế thôn điều tra đối tượng, lập danh sách phục vụ công tác khám sàng lọc sức khỏe cho người dân theo hộ gia đình. Các nhà trường trên địa bàn chủ động phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế các xã, thị trấn lập danh sách khám sức khỏe cho học sinh, giáo viên nhà trường…

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: