Phóng sự - Ghi chép

Huyện Lập Thạch quyết liệt xử lý các sai phạm về đất đai

Thứ Sáu, 22/10/2021

Với việc cam kết xử lý dứt điểm 25% các vụ vi phạm cũ về đất đai trong năm 2021, UBND huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, việc xử lý các sai phạm về đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực.

UBND huyện Lập Thạch tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại xã Bàn Giản vào đầu tháng 10/2021

Nhiều sai phạm tồn tại

Theo thống kê, tính đến hết tháng 2/2021, trên địa bàn huyện Lập Thạch còn tồn tại hơn 2.000 trường hợp vi phạm về đất đai. Các sai phạm phổ biến dưới những hình thức lấn, chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng và giao đất không đúng thẩm quyền.

Nguyên nhân chủ yếu của những vi phạm đất đai trên địa bàn huyện là do việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu địa chính, quản lý đất đai ở một số địa phương bị buông lỏng, chưa chặt chẽ, công tác xử lý vi phạm chưa thật sự quyết liệt; công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai ở một số nơi chưa sâu rộng, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số cá nhân, tổ chức, người dân còn hạn chế.

Mặt khác, việc thiết lập hồ sơ để công nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ để xử lý triệt để tồn tại vi phạm pháp luật đất đai buộc khôi phục tình trạng ban đầu khá phức tạp, vừa đòi hỏi tính pháp luật, tính kỹ thuật và tính xã hội, song thiếu lực lượng, cơ chế thiết lập hồ sơ bảo đảm để người và cơ quan có thẩm quyền ký, xử lý, giải quyết.

Cá biệt, có nhiều trường hợp vi phạm đất đai không chỉ phức tạp mà còn diễn ra trong thời gian dài (có trường hợp trên 30 năm). Quá trình xử lý cưỡng chế, hoặc yêu cầu các trường hợp vi phạm tự khắc phục, tháo dỡ công trình để trả lại đất cho Nhà nước cũng rất phức tạp.

Tiêu biểu như trường hợp cấp đất trái thẩm quyền mà HTX Nông nghiệp Đông Mật đã giao cho 11 hộ dân tại thôn Đông Mật, xã Sơn Đông từ năm 1996. Đến nay, đã 25 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Để xử lý dứt điểm các tồn tại vi phạm về đất đai diễn ra trong thời gian dài, UBND xã Sơn Đông thành lập Hội đồng rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm, hoàn thiện hồ sơ để làm rõ nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các hộ dân làm căn cứ xử lý theo thẩm quyền với quan điểm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng cho các hộ dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xử lý các vi phạm về đất đai, thời gian qua, cùng với việc tích cực xử lý các tồn tại cũ về vi phạm đất đai, huyện Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới về đất đai.

Theo thống kê, trong năm 2020, các cơ quan chức năng của huyện phát hiện, kiểm tra và xử lý 347/370 trường hợp vi phạm về đất đai, đạt tỷ lệ gần 94%...

Tính đến tháng 9/2021, các địa phương trên địa bàn huyện đã và đang xét duyệt 102 trường hợp đủ điều kiện công nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật về đất đai.

UBND huyện đang đôn đốc UBND các xã niêm yết công khai theo quy định, hoàn thiện hồ sơ và gửi Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường trong tháng 10/2021 để thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

Cùng với đó, UBND huyện Lập Thạch đã yêu cầu các xã, thị trấn rà roát, thống kê, phân loại và lập danh sách từng trường hợp còn tồn tại, vi phạm; đồng thời, xây dựng kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp cụ thể theo từng năm với phương châm dễ làm trước, khó làm sau.

Quyết liệt xử lý vi phạm

Xử lý 25% các vụ vi phạm cũ về đất đai là cam kết của huyện Lập Thạch với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2021. Để hoàn thành nhiệm vụ này, huyện Lập Thạch đã chỉ đạo các địa phương kiên quyết xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, yêu cầu người đứng đầu chính quyền các địa phương có trách nhiệm đôn đốc, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định.

Bên cạnh việc quyết liệt thực hiện Đề án phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai được tỉnh triển khai, huyện cũng yêu cầu UBND các cấp xã tăng cường công tác quản lý về đất đai, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm; xử lý nghiêm túc, kiên quyết, không để trường hợp phát sinh mới xảy ra trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2021, chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh; hết năm 2024 cơ bản giải quyết xong tình trạng vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai trái phép.

Để ngăn chặn và xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, các cấp ủy, chính quyền huyện Lập Thạch đã triển khai nhiều giải pháp tích cực.

Huyện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện tốt các chính sách về đất đai như bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đo đạc, kiểm kê, lập bản đồ địa chính về hiện trạng sử dụng đất, trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn. Đến nay, huyện cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính cho tất cả các xã, thị trấn.

Đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất không đúng mục đích xảy ra trước ngày 1/7/2014, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức họp và lấy ý kiến của nhân dân về việc thuê đơn vị tư vấn lập đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đẩy nhanh tiến độ xử lý vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, tính đến hết tháng 9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai đồng loạt 338 trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất không đúng mục đích xảy ra trước ngày 1/7/2014 tại xã Xuân Lôi, Đồng Ích, Xuân Hòa, Vân Trục, Liễn Sơn, Liên Hòa, Tử Du, Sơn Đông, hiện nay đã tổ chức trích đo, trích lục thửa đất đề nghị công nhận quyền sử dụng đất.

Đối với 480 trường vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 1/7/2014, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (nếu còn thời hiệu), yêu cầu người vi phạm tháo dỡ, khôi phục tình trạng ban đầu. Đối với các trường hợp không tự nguyện tháo dỡ, UBND các xã, thị trấn sẽ tổ chức cưỡng chế.

Bên cạnh những biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, huyện Lập Thạch cũng tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng diện tích đất ban đầu.

Yêu cầu các địa phương ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

Bài, ảnh: Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: