Phóng sự - Ghi chép

Những tín hiệu tích cực

Thứ Sáu, 12/07/2019

Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với những nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả đạt được là tích cực và có bước phát triển. Đây là những tín hiệu tích cực, tạo nền tảng quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019.

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh Khánh Linh

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) có mức tăng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2018 và cao hơn 1,24% so với năm 2015. Trong đó, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 12,73%, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của tỉnh; ngành nông – lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,41%; du lịch, dịch vụ tăng 6,79%... Những con số trên đã phần nào khẳng định sự chỉ đạo quyết liệt của Vĩnh Phúc trong việc quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đến tất cả các cấp, các ngành, địa phương; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư. Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho từng quý; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Đó là cơ sở để hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt thu hút vốn đầu tư trong nước đã vượt kế hoạch cả năm; trong lĩnh vực sản xuất, các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục đó là: Tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp (chỉ bằng 31,2% so với kế hoạch vốn giao đến 30/6/2019), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn (chỉ đạt 24,9% so với kế hoạch, trong đó cấp tỉnh đạt 17,7% và cấp huyện đạt 23,5%). Sản lượng sản xuất 2 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh là ô tô và xe máy giảm… ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội còn những hạn chế, bất cập cần tập trung tháo gỡ; tội phạm về ma túy, cầm đồ, tín dụng đen… tuy được kiềm chế song vẫn tiềm ẩn khó lường, tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ… Chủ động tháo gỡ khó khăn, trong thời gian tới theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành: Để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 đề ra, UBND tỉnh sẽ chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó kịp thời với các diễn biến tình hình quốc tế, trong nước. Phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Cùng với đó, sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển, tạo đà cho tăng trưởng. Tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án lớn, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân…

Đồng thuận với những giải pháp tháo gỡ khó khăn được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh, đại biểu Hoàng Văn Dũng (Tổ đại biểu HĐND huyện Yên Lạc) nêu ý kiến: Theo quy định hiện nay, một khu đất đấu giá, dịch vụ, tái định cư, giãn dân với quy mô rất nhỏ chỉ vài trăm mét vuông nhưng UBND tỉnh vẫn phải ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo. Từ lúc xin được ý kiến chủ trương cho đến khi được chấp thuận mất rất nhiều thời gian, có dự án kéo dài 9 đến 15 tháng. Để phát huy hiệu quả hơn trong lĩnh vực này, đại biểu Dũng cho rằng: UBND tỉnh nên phân cấp cho huyện được phê duyệt địa điểm các khu đất đấu giá, giãn dân nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Xây dựng căn cứ theo phân cấp của tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể cho phòng chuyên môn cấp huyện về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Đánh giá cao những thành tựu tỉnh nhà đạt được trong 6 tháng đầu năm qua, theo đại biểu Trần Thanh Oai (Tổ đại biểu HĐND thành phố Phúc Yên) cho rằng: Trong 6 tháng đầu năm 2019, việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này, tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiếp tục đơn giản hóa các khâu thẩm định, phê duyệt, thanh quyết toán đối với các công trình dự án. Trước tình trạng xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu chững lại, đại biểu Oai cho rằng, tỉnh cần nghiên cứu và có giải pháp để nâng cao công tác đào tạo nghề, tìm kiếm những thị trường xuất khẩu lao động mới, giàu tiềm năng…

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh nói chung và từng đại biểu HĐND nói riêng. Hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua tiếp tục được đổi mới về phương thức, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát được chú trọng; chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nâng cao. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh đã khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Nhìn lại thành quả 6 tháng đầu năm 2019, dẫu còn không ít khó khăn, nhưng những con số thống kê đã chỉ ra rằng: Vĩnh Phúc đã và đang chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Tin tưởng rằng, những chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ không ngừng phát triển, an ninh chính trị cơ bản được đảm bảo và giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển của tỉnh nhà trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thiệu VũTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: