Phóng sự - Ghi chép

Nhiều sai phạm về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

Thứ Tư, 08/05/2019

Công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản luôn được các cấp, ngành chức năng của tỉnh quan tâm chỉ đạo, tăng cường quản lý. Các tổ chức được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số đơn vị chưa tuân thủ nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Cán bộ Thanh tra tỉnh kiểm tra Công ty TNHH xây dựng và phát triển hạ tầng Vân Hội cải tạo, phục hồi môi trường tại mỏ

Trong các năm từ 2007 đến 2018, Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 129 giấy phép cho 129 chủ cơ sở khai thác khoáng sản, gồm: 11 điểm mỏ khai thác đá xây dựng; 85 điểm khai thác đất san lấp nền; 25 điểm mỏ khai thác cát sỏi; 7 điểm khai thác tận thu đá có hàm lượng felspat và 1 điểm tận thu than bùn. Hiện nay, có 48 điểm mỏ giấy phép đang còn hiệu lực; 81 điểm mỏ giấy phép hết hiệu lực và không còn hoạt động; 38 điểm mỏ khác được gia hạn tiếp tục khai thác. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã thẩm định, phê duyệt 35 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 1 đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 29 phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác. Sở TN&MT đã xác nhận 10 bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, 18 kế hoạch bảo vệ môi trường, UBND cấp huyện xác nhận 59 bản cam kết bảo vệ môi trường và 58 dự án cải tạo môi trường.

Để đánh giá toàn diện công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, vừa qua, Thanh tra tỉnh đã thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại Sở TN&MT và 24 chủ đầu tư đang thực hiện khai thác tại 26 điểm mỏ. Tại 19 điểm mỏ khai thác đất san lấp thì có tới 9 điểm không có trong quy hoạch. 3 chủ đầu tư thực hiện khai thác tại 3 điểm mỏ đã hết hạn khai thác tuy có cải tạo phục hồi môi trường, nhưng tiến độ thực hiện chậm theo quy định gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng 468, Công ty TNHH XD&TM Minh Chủ, Công ty TNHH XD&TM Hiền Linh. 3 chủ đầu tư thực hiện khai thác tại 3 điểm mỏ đã kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định đó là: Công ty TNHH Toàn Trường, Công ty cổ phần XD&TM Tam Đảo, Công ty TNHH một thành viên Sông Đà E&C, Chi nhánh Trung Mầu.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 24 chủ đầu tư tại 26 điểm mỏ, đã xác định được tổng số tiền thuế, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và ký quỹ bảo vệ môi trường với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng; trong đó, 3/24 chủ đầu tư nợ thuế thu nhập hơn 620 triệu đồng (đó là Công ty cổ phần XD&TM Tam Đảo, Công ty Quảng Lợi, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hiền Linh). 4/24 chủ đầu tư nợ phí bảo vệ môi trường hơn 1 tỷ đồng (bao gồm: Công ty cổ phần XD&TM Tam Đảo, Công ty Quảng Lợi, Chi nhánh Trung Mầu; Công ty TNHH một thành viên Sông Đà 2 E&C, Công ty TNHH XD&TM Hiền Linh);3/24 chủ đầu tư nợ tiền cấp quyền khai thác hơn 4 tỷ đồng (Công ty TNHH TM&XD Vĩnh Phúc, Công ty Quảng Lợi, Công ty CP Khoáng sản Phúc Thái); 7/24 chủ đầu tư chưa nộp ký quỹ bảo vệ môi trường hơn 1,2 tỷ đồng (gồm Công ty CP tập đoàn Toàn Vĩ, Công ty TNHH Toàn Trường, Công ty Cổ phần đầu tư Tân Phát, Công ty TNHH TM Kết Hiền, Công ty TNHH XD&TM Minh Chủ, Công ty TNHH XD&TM Vĩnh Phúc, Công ty Quảng Lợi). Riêng Công ty cổ phần XD&TM Tam Đảo đã thực hiện khai thác đất nhưng chưa thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường...

Ngày 2/4/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận số 36, chỉ rõ những tồn tại, sai phạm trên thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư và một số cơ quan chức năng; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh và Quỹ BVMT tỉnh tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai phạm nêu trên để có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định. Đề nghị Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm đối với 3 chủ đầu tư là: Công ty TNHH Toàn Trường; Công ty cổ phần XD&TM Tam Đảo; Công ty TNHH một thành viên Sông Đà E&C, Chi nhánh Trung Mầu về hành vi vi phạm đã kết thúc hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ theo quy định.

Đồng thời kiến nghị, đề nghị Sở TN&MT thông báo Cục Thuế tỉnh về khối lượng, trữ lượng mà các chủ đầu tư đã khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh để Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi cục Thuế kiểm tra, rà soát, xác định chính xác về thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đối với 9 điểm mỏ khai thác đất làm vật liệu xây dựng thông thường không có trong quy hoạch, sẽ tham mưu UBND tỉnh quyết định đóng cửa mỏ, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khi hết thời hạn khai thác. Đề nghị Quỹ BVMT tỉnh kiểm tra, rà soát các chủ đầu tư nợ tiền ký quỹ hoặc chưa ký quỹ, để phân loại, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. Đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Bình Xuyên truy thu các khoản tiền phải nộp đối với Công ty TNHH Minh Hiếu ĐH trong việc khai thác khoáng sản, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật...

Bài, ảnh: Thúy HườngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: