Phóng sự - Ghi chép

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Đoàn kết, thành công

Thứ Năm, 15/10/2020

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được thông qua, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII vừa thành công rực rỡ. Kết quả của Đại hội đã tạo nên niềm tin tưởng sâu sắc và kỳ vọng to lớn của Nhân dân trong tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Vĩnh Phúc, đại bộ phận người dân đều cảm nhận Đại hội lần này diễn ra thật trang trọng. Đặc biệt, việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh đều đạt và vượt, tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi và kỳ vọng to lớn của mọi tầng lớp Nhân dân vào sự thành công của nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Phúc đã giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tăng cao hơn giai đoạn trước và cao hơn so bình quân chung của cả nước.

Giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7,1%/năm; quy mô nền kinh tế không ngừng tăng, năm 2020 ước đạt trên 122,68 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2015; tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 105 triệu đồng/người, năng suất lao động tăng bình quân hơn 8,38%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước (5,8%/năm); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng...

Đời sống văn hoá, xã hội được nâng lên; an ninh quốc phòng được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được củng cố và tăng cường theo hướng trong sạch, vững mạnh. Những khuyết điểm và nguyên nhân được nhìn nhận một cách cầu thị, không né tránh.

Các ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu đều mang tính xây dựng, thể hiện sự nhất trí cao. Việc bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực sự đổi mới, quá trình bầu chọn nhân sự đảm bảo dân chủ, tạo điều kiện để các đại biểu lựa chọn được những người thực sự xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Phúc trong những năm tới với việc thực hiện bằng được những mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, đại biểu Nguyễn Chí Thanh, Đoàn đại biểu huyện Lập Thạch cho biết: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là dấu ấn mở đầu cho chặng đường mới, có ý nghĩa rất quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bước vào thời kỳ mới.

Với những mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khai thác, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển của mỗi người dân; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khai thác những động lực mới cho tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của Nhân dân, đảm bảo tiến bộ và công bằng xã hội.

Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030. Củng cố quốc phòng, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã.

Tư duy mới. Hành động mới. Nắm chắc thời cơ. Kiên trì và quyết liệt. Đó là những quyết tâm của các đại biểu dự Đại hội nhằm thực hiện những mục tiêu quan trọng này.

Trao đổi với phóng viên, đại biểu Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn đại biểu Khối Các cơ quan tỉnh chia sẻ: Nhiệm kỳ tới, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,5-9%. Đây là mục tiêu rất khó do Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức và nguồn lực cho đầu tư cho phát triển còn phụ thuộc nhiều vào dòng vốn FDI.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn, đạt và vượt các mục tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế, tôi cho rằng, Vĩnh Phúc cần tạo được những đột phá trong thu hút đầu tư, để thu hút các nguồn lực đầu tư từ cả doanh nghiệp FDI và DDI.

Trước hết, tỉnh cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút các dòng vốn đầu tư, trong đó quan trọng nhất là làm tốt công tác quản lý về đất đai.

Tỉnh cần công bố, công khai các thông tin về đất đai; đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; có các cơ chế, chính sách thông thoáng, bảo đảm các điều kiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng.

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành những nội dung cuối cùng theo chương trình, kế hoạch đề ra và tiến hành bế mạc.

Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong tỉnh theo dõi sát diễn biến của Đại hội với sự háo hức, phấn khởi, với niềm tin và sự kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới của tỉnh nhà.

Thường xuyên theo dõi diễn biến Đại hội qua các phương tiện truyền thông, anh Triệu Văn Đại, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: Tôi rất vui mừng phấn khởi vì hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, tỉnh đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tỉnh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển, và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Tôi tin tưởng rằng, nhiệm kỳ tới Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt, vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đồng thời đưa ra những quyết sách đúng đắn, đổi mới để Vĩnh Phúc phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp hơn.

Chung niềm vui trước thành công của Đại hội, bác Nguyễn Văn Hòa, xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương cho biết: Đây là một kỳ Đại hội được chuẩn bị chu đáo; công tác nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành đều là những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực.

Có thể thấy trong năm vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dám nghĩ dám làm, có nhiều quyết sách đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Tôi rất tự hào và phấn khởi trước thành tựu phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Vĩnh Phúc trong những năm gần đây.

Tôi mong rằng nhiệm kỳ tới Vĩnh Phúc tiếp tục có những định hướng, chủ trương phù hợp đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII thành công tốt đẹp đã tạo ra một không khí mới, một niềm phấn khởi mới để trong thời gian tới, với niềm tin, lòng tự hào và truyền thống cách mạng anh hùng, Vĩnh Phúc sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Vĩnh Phúc giàu mạnh, hiện đại, văn minh, đáp ứng kỳ vọng của người dân và niềm tin của Trung ương.

Thiệu VũTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: