Pháp luật
Đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức
Thứ Ba, 30/03/2021   trong mục Pháp luật

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


Đề xuất 16 nhóm dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định nội dung chi tiết gói dịch vụ y tế công cộng cơ bản tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.


Nhân rộng mô hình, CLB về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội

Với phương châm chủ động, tích cực phòng ngừa, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền; xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) quản lý,

Chuyển biến trong quản lý sử dụng đất ở Tam Đảo

Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Tam Đảo đã có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý, giải quyết các tồn tại, vi phạm thực hiện dứt điểm, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo cho mọi người dân được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất.


Đề xuất mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian qua, ngành Thanh tra đặc biệt chú trọng hoạt động thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, 

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Đề xuất thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần

Đây là điểm mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/1/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/1/2022, điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với 8 đối tượng.

“Cầu nối” pháp lý cho người khuyết tật

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định người khuyết tật (NKT) khó khăn về tài chính là một trong những đối tượng được cung cấp pháp lý miễn phí của Nhà nước. Những năm qua, việc cung cấp pháp lý miễn phí cho NKT nói chung, NKT có khó khăn về tài chính nói riêng trên địa bàn tỉnh đã kịp thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ.


Giấu gần 2kg ma tuý vào can mắm tôm
Thứ Sáu, 19/03/2021   trong mục Pháp luật

Ma túy bọc kỹ bằng túi nilon và đựng trong các ống nhựa tối màu được hàn kỹ hai đầu để chống thấm nước, sau đó cất giấu trong các can đựng mắm tôm rồi gửi qua xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội.