Pháp luật
Đề xuất hợp nhất một số sở
Thứ Năm, 13/04/2017   trong mục Pháp luật

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có đề xuất hợp nhất một số sở.


Trong quý I/2017, các cơ quan hành chính Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã tiếp và trả lời 21 lượt công dân đến phản ánh với 17 ý kiến, giảm 12 ý kiến so với cùng kỳ;

Sau 3 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, chất lượng hòa giải được nâng lên, tỷ lệ các vụ hoà giải thành ngày càng tăng, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương quản lý Nhà nước,

6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số42/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó có 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.


Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạchtriển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn trong việc bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

Những năm qua, kết quả công tác bán đấu giá tài sản trong lĩnh vực thi hành án dân sự góp phần nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân. 

Bàn Giản chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọn,là cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống;

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014 - 2016” đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Chiều ngày 4/4/2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh về khảo sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân loại đô thị loại 5 ở xã Hợp Châu (Tam Đảo). Đồng chí Lê Thị Phương Hoa, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát.


Khó khăn trong xử lý vi phạm pháp luật với các đối tượng bệnh lý về tâm thần có sử dụng chất ma túy

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích… do các đối tượng bị bệnh lý về tâm thần, đối tượng bị ảo giác do sử dụng chất ma túy hay còn gọi “ngáo đá” thực hiện,