Pháp luật
Đề xuất giảm thủ tục trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Thứ Sáu, 10/03/2017   trong mục Pháp luật

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.


Quy định mới về miễn thuế đất nông nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Xác định hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính

Việc xác định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2016- 2020, 

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, Chi bộ Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của chỉ thị, xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ Ba, 07/03/2017   trong mục Pháp luật

Xác định công tác hòa giải có vai trò quan trọng giải quyết kịp thời những vụ, việc phát sinh ngay tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện, trong những năm qua, Phòng Tư pháp huyện Sông Lô đã tham mưu với UBND huyện thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải. 

Quy định mới về lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng

Chính phủ ban hành Nghị định 19/2017/NĐ-CPquy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.


Tối thiểu 50 km đường bộ cao tốc phải có 1 trạm cấp cứu

Mạng lưới cơ sở phục vụ hoạt động cứu nạn trên đường cao tốc bao gồm Trạm cấp cứu được tổ chức lồng ghép với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sẵn trên tuyến đường cao tốc đi qua. Tối thiểu 50 km đường bộ cao tốc phải có một trạm cấp cứu.


Cơ quan thanh tra được trích đến 30% khoản thu hồi sau thanh tra

Đây là thông tin được nêu tại Thông tư327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.


Hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án tù

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.