Pháp luật » Văn bản mới
Quy định mới về Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Thứ Tư, 28/09/2022   trong mục Pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.


 

 

QUY ĐỊNH MỚI: 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định

Mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.


Nhiều chính sách về tiền lương, bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 10/2022

Từ tháng 10/2022, chính sách về tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp của một số ngành sẽ có hiệu lực.


Triển khai quy định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ

Việc tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng về công tác cán bộ là cơ sở đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đồng thời khắc phục tình trạng cán bộ vừa mới được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

Nội dung, phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Tại dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ những nội dung, phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa.


 

 

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là đội ngũ cấp cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh.


 

 

Tư vấn việc làm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.


 

 

Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.


Nhiều trường đại học thông báo thời gian công bố điểm chuẩn từ ngày 15 - 17/9. Hiện, các trường chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho ngày công bố và nhập học của thí sinh.


Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 văn bản QPPL trong tháng 8/2022

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 5 Nghị định của Chính phủ và 1 quyết định của Chính phủ.