Pháp luật » Văn bản mới
Cho tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt vay với lãi suất ưu đãi đến 0%
Thứ Hai, 12/02/2018   trong mục Pháp luật

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Giảm 50% lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Siết quy định về ô tô nhập khẩu

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP

Quy định mới về kinh phí chi cho nhiệm vụ tài nguyên môi trường

Từ ngày 06/02/2018, việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường được thực hiện theo Thông tư 136/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Viên chức phát thanh viên, quay phim được xếp theo 4 hạng

Từ ngày 15/02/2018, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được thực hiện theo Thông tư 46/2017/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Đề xuất về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Đề xuất 6 đối tượng được miễn, giảm giá vé tàu

6 đối tượng được miễn, giảm giá vé khi đi tàu được Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt.

Dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1/7/2018

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng tháng từ ngày 01/07/2018.