Pháp luật » Tin tức

Kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác nhựa thông trên địa bàn xã Minh Quang (Tam Đảo)

Thứ Hai, 02/07/2018

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Minh Quang (Tam Đảo) diễn ra tình trạng người dân khai thác nhựa thông tại khu vực rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Tam Đảo; rừng phòng hộ của Trung tâm phát triển Nông - lâm nghiệp Vĩnh Phúc trái với quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng trên, UBND huyện Tam Đảo ban hành Công văn số 1041/UBND -KL về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác nhựa thông trên địa bàn xã Minh Quang.

Trên cơ sở đó, UBND huyện yêu cầu Vườn quốc gia Tam Đảo, Trung tâm phát triển Nông - lâm nghiệp Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Minh Quang kiểm tra, xác minh làm rõ các đối tượng khai thác nhựa thông nói trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bố trí cán bộ, công chức của đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm tra việc khai thác nhựa thông trên diện tích rừng được Nhà nước giao quản lý để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, khai thác rừng, khai thác nhựa thông, vi phạm các quy định về PCCCR trái với quy định của pháp luật. Báo cáo kịp thời khi xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác rừng, khai thác nhựa thông trên diện tích rừng được giao quản lý trái với quy định của pháp luật.

UBND xã Minh Quang chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn quản lý; phối hợp với Vườn quốc gia Tam Đảo, Trung tâm phát triển Nông - lâm nghiệp Vĩnh Phúc để kiểm tra, rà soát, xác minh các đối tượng có hành vi khai thác nhựa thông trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: