Pháp luật » Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Hiệu quả từ chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Lập Thạch
Thứ Sáu, 26/08/2022   trong mục Pháp luật

Triển khai thực hiện Quyết định số 214/2022 của UBND tỉnh về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022,

Từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực

Với mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, từ năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Sau 8 năm thực hiện, chỉ thị đã góp phần tạo nên bước tiến rõ nét trong phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh.

Kiểm sát hoạt động tư pháp các vụ án tham nhũng, chức vụ

Để góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) hai cấp kiểm sát chặt chẽ các vụ án hình sự về tham nhũng, chức vụ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật và đạt kết quả tích cực.


Người có uy tín tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy

Tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng với những biện pháp đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.


Kê khai tài sản, thu nhập - Thêm công cụ phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Việc minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn nhằm công khai thông tin về thu nhập và chuyển hóa của thu nhập thành các dạng tài sản khác nhau gắn với trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản của cán bộ công chức, viên chức (CCVC).

Chủ động đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng. Người cho rằng, tham nhũng, lãng phí là "những căn bệnh nguy hiểm", "là giặc nội xâm", "là tội ác", không những làm thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy thoái đạo đức, lối sống của không ít cán bộ, công chức trong bộ máy Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

Nâng cao chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Xác định rõ mục đích của việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là đưa ra những nhận định đúng, khách quan trong thực hiện công tác PCTN trên thực tế, qua đó, giúp định hướng, điều chỉnh công tác PCTN thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị,

Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), bên cạnh việc triển khai các biện pháp đấu tranh, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực thì việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về PCTN có vai trò quan trọng, góp phần PCTN từ sớm, từ xa.

Tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kịp thời ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng). 

Thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh: Cấp ủy đồng thuận, nhân dân đồng tình

Việc thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua, thống nhất. Chủ trương này nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.