Pháp luật » Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại
Thứ Tư, 16/08/2017   trong mục Pháp luật

Công tác đấu tranh vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được các sở, ngành, lực lượng chức năng và UBND các huyện, thành, thị triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp,

Vai trò Ban TTND và Ban GSĐTCĐ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những năm qua, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) tại các xã, thị trấn ở huyện Tam Dương đã góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

Để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng đạt được kết quả thiết thực, những năm gần đây, UBND huyện Sông Lô luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể…thực hiện,

Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra tiến hành 38 cuộc thanh tra hành chính tại 111 đơn vị, phát hiện 50/111 đơn vị có vi phạm, tổng số vi phạm về kinh tế là 4.130,9 triệu đồng và 400m2 đất

6 tháng đầu năm 217, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

Ngân sách Nhà nước là khâu chủ đạo trong tài chính, ngân sách, là một lĩnh vực quan trọng của ngân sách địa phương, HĐND các cấp có thẩm quyền và nghĩa vụ xem xét, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước theo phân cấp. 

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực cả về mặt nhận thức, hành động và đạt được những kết quả khả quan, nhất là trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa. 

Để tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng ý thức tiết kiệm, hành động tiết kiệm trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị..., UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp để thực hành tiết kiệm (THTK),

Từ 01/10/2016 Chính phủ đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân tại các địa chỉ: doanhnghiep.chinhphu.vn và nguoidan.chinhphu.vn sau đó tổng hợp và chuyển tới các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết, cập nhật công khai tại 2 địa chỉ trên.

Tháng 5/2017, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch tập huấn bảo đảm an toàn PCCC đối với các cơ sở kinh doanh;