Pháp luật

Lỗ hổng trong hoạt động đấu giá tài sản

Thứ Năm, 11/08/2022

Hoạt động đấu giá tài sản ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội, tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đang phát sinh những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguy cơ trở thành lỗ hổng để các tổ chức, cá nhân hoạt động không chính đáng trục lợi.

Kiểm tra niêm phong hòm phiếu tại buổi công bố kết quả trả giá đấu giá 32 ô đất tại xã Quang Sơn (Lập Thạch). Ảnh: Sở Tư pháp

Trên địa bàn tỉnh hiện có có 8 tổ chức hoạt động đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp); Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc; Công ty đấu giá hợp danh Phúc Việt Vĩnh Phúc; Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên; Công ty đấu giá hợp danh Bình Minh Vĩnh Phúc; Công ty đấu giá hợp danh Yên Lạc; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân số 1 Vĩnh Phúc; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vĩnh Phúc và 5 chi nhánh của các công ty ngoại tỉnh đặt tại Vĩnh Phúc.

Số lượng đấu giá viên toàn tỉnh tính đến đầu năm 2022 là 17 người; trong đó, có 5 đấu giá viên hành nghề tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, còn lại các đấu giá viên khác hành nghề tại các công ty, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

Giai đoạn 2017-2021, các tổ chức đấu giá trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 900 cuộc đấu giá, trong đó, số cuộc đấu giá thành công đạt trên 79% tổng số cuộc đấu giá, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Trong hoạt động đấu giá tài sản, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất chiếm số lượng áp đảo, với tỷ lệ gần 60% các cuộc đấu giá thành công; còn lại là các tài sản khác.

Về cơ bản, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn được tỉnh quan tâm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ. Các cuộc đấu giá tài sản tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục được quy định trong Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đã phát sinh những tồn tại, bất cập, hạn chế nhất định. Đơn cử như đối với đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, việc không yêu cầu tổ chức cá nhân tham gia đấu giá chứng minh năng lực tài chính, cùng với tiền đặt trước tối đa không quá 20% giá khởi điểm dẫn đến một số tổ chức, cá nhân thổi giá để trục lợi, nếu không được sẽ bỏ cọc.

Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật cũng không cho phép bên có tài sản đấu giá đơn phương hủy kết quả đấu giá, dẫn đến một số trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất không nộp tiền đúng thời hạn quy định, ảnh hưởng đến công tác quản lý thu ngân sách ở địa phương.

Một trong những lỗ hổng nữa đó là quy định đăng thông báo đấu giá tài sản, cho phép đơn vị tổ chức đấu giá đăng trên truyền hình hoặc báo in ở Trung ương hoặc địa phương nơi có tài sản đấu giá, nhưng một số trường hợp đăng trên khung giờ ít người xem, vị trí ít người đọc để hạn chế người biết với những cuộc đấu giá có tài sản mà nhiều người quan tâm… nhằm trục lợi.

Trên thực tế, trong giai đoạn 2017-2021, toàn tỉnh đã có 9 vụ người trúng đấu giá bỏ cọc, không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá; Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra, kiểm tra xử phạt 3 tổ chức đấu giá có vi phạm trong hoạt động đấu giá với tổng số tiền 34 triệu đồng.

Trước thực trạng trên, thời gian tới, để hoạt động đấu giá tài sản tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao, tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ và nhân dân.

Trong đó, chú trọng lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật về đấu giá tài sản với tuyên truyền các văn bản pháp luật về quản lý tài sản công; quản lý đất đai, xây dựng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm... nhằm từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý hoạt động đấu giá tài sản; thường xuyên giám sát, theo dõi, kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời, kiến nghị Trung ương nghiên cứu, xem xét quy định cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm, các biện pháp quản lý đối với cơ quan được giao trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về đấu giá tài sản ở địa phương.

Bổ sung, hoàn thiện một số quy định của pháp luật liên quan đến thời hạn lưu trữ hồ sơ; thời gian nộp tiền trúng đấu giá tài sản và đơn phương hủy kết quả đấu giá tài sản; tăng mức tiền đặt trước lên tối thiểu 20% và tối đa 50% giá khởi điểm để hạn chế bỏ cọc, thao túng thị trường.

Tăng cường chế tài xử phạt trường hợp trúng đấu giá sau đó bỏ cọc nhằm hạn chế tình trạng lợi dụng đấu giá đất để đầu cơ, thổi giá. Xem xét việc cấm người bỏ cọc tham gia các cuộc đấu giá trong một khoảng thời gian nhất định… qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: